svasdssvasds

ส่องสัตว์ขั้วโลกชนิดไหนบ้าง? ที่พบระหว่างจีนสำรวจมหาสมุทรในแอนตาร์กติกา

ส่องสัตว์ขั้วโลกชนิดไหนบ้าง? ที่พบระหว่างจีนสำรวจมหาสมุทรในแอนตาร์กติกา

มหาสมุทรแอนตาร์กติกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีอากาศหนาวเย็น และหนาวเย็นมาจนมหาสมุทรสามารถเป็นน้ำแข็งได้ในฤดูหนาว

SHORT CUT

  • เรือตัดน้ำแข็งเสวี่ยหลง-2 (Xuelong 2) ของจีนเสร็จสิ้นภารกิจการสำรวจมหาสมุทรในทวีปแอนตาร์กติกา พบสัตว์ขั้วโลกหลากหลายชนิด
  • ในฤดูร้อนกระแสน้ำอุ่นจะเต็มไปด้วยแพลงก์ตอนและสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหาร และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การผสมพันธุ์ของวาฬ
  • ทวีปแอนตาร์กติกาพบเพนกวินประมาณ 7 สายพันธุ์ พบแมวน้ำประมาณ 32 ล้านตัว

มหาสมุทรแอนตาร์กติกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีอากาศหนาวเย็น และหนาวเย็นมาจนมหาสมุทรสามารถเป็นน้ำแข็งได้ในฤดูหนาว

เรือตัดน้ำแข็งเสวี่ยหลง-2 (Xuelong 2) ของจีนเสร็จสิ้นภารกิจการสำรวจมหาสมุทรในทวีปแอนตาร์กติกา พบความหลากหลายทางชีวภาพและและสัตว์ขั้วโลกหลากหลายชนิด

เครดิต : CFP

แอนตาร์กติกยังคงมีความหลากหลายทางชีวภาพ

เรือตัดน้ำแข็งเสวี่ยหลง-2 ลำนี้ออกเดินทางสำรวจแอนตาร์กติกครั้งที่ 40 ทีมงานสำรวจได้ดำเนินการสำรวจแบบสหสาขาวิชาชีพที่ครอบคลุม ถึงเรื่องอุทกวิทยา ชั้นบรรยากาศ น้ำแข็งในทะเล ชีววิทยาทางทะเล การศึกษาเคมีในมหาสมุทร และภารกิจสำรวจภาคพื้นดินเพื่อสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยของนกเพนกวิน รวมถึงการพบสัตว์ขั้วโลกนานาชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วย

ส่องสัตว์ขั้วโลกชนิดไหนบ้าง? ที่พบระหว่างจีนสำรวจมหาสมุทรในแอนตาร์กติกา

สัตว์ขั้วโลกที่พบจาการสำรวจครั้งนี้

การสำรวจแอนตาร์กติกของเรือตัดน้ำแข็งเสวี่ยหลง-2 ครั้งนี้ ทำให้พบความหลากหลายของระบบนิเวศ พบสัตว์หลายชนิด ดังนี้

  • วาฬ - แอนตาร์กติกในฤดูร้อนกระแสน้ำอุ่นจะเต็มไปด้วยแพลงก์ตอนและสิ่งมีชีวิตที่เป็นอาหารของวาฬ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการผสมพันธุ์ของวาฬ และทางตอนใต้ของมหาสมทุรพบวาฬ 2 กลุ่ม คือ วาฬบาลีนและวาฬมีฟัน (toothed whales) ซึ่งแบ่งได้ 12 สายพันธุ์
  • แมวน้ำ - จากการสำรวจคาดว่าในแอนตาร์กติกามีแมวน้ำประมาณ 32 ล้านตัว อาศัยอยู่บริเวณทะเลน้ำแข็งและชายฝั่ง เหล่าวแมวน้ำมีรูปร่างเพรียวบางืขนสั้นเรียบ ช่วยให้พวกมันปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นได้

ส่องสัตว์ขั้วโลกชนิดไหนบ้าง? ที่พบระหว่างจีนสำรวจมหาสมุทรในแอนตาร์กติกา

  • เพนกวิน - พบเหล่าเพนกวินแหวกว่ายน้ำในมหาสมุทรอย่างคล่องแคล่ว ใช้เวลาอยู่บนบกและในทะเลช่วงเวลาเท่าๆ กัน ซึ่งทวีปแอนตาร์กติกาพบเพนกวินประมาณ 7 สายพันธุ์
  • นกสกัว - นก skuas เป็นนกทะเลซึ่งนักล่า สัตว์ที่เป็นเป้าหมายของมันคือเพนกวิน มักจะขโมยไข่และลูกเพนกวิน เป็นสัตว์นักล่าที่น่ายำเกรงในพื้นที่นี้

 

ที่มา : CGTN / China Media Group

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :