svasdssvasds

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

ตอนนี้เป็นยุคแห่งความยั่งยืน ธุรกิจต่างๆ ปรับตัวสู่ความเป็น Sustainability รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งที่พักโรงแรมยุคใหม่หันมาสู่ความเป็น Green Hotel ทั้งเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การใช้ waste อย่างคุ้มค่าโดยนำมา Reuse หรือ Recycle เพื่อลดขยะ

โรงแรมยุคใหม่ไม่ได้มีแค่ดีไซน์ที่ทันสมัยและสวยงามเท่านั้น แต่ยังใหม่ความสำคัญกับความเป็น Sustainability และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Green Hotel ที่มุ่งปกป้องสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความรับผิดช่อบร่วมกันในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

นโยบาย RE เป็นนโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ Green Hotel ระดับ 5 ดาว โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางย่านสุรวงศ์ ซึ่งนโยบาย RE มีขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการบริหารจัดการ Waste ที่เกิดขึ้นในโรงแรม โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและพนักงานรู้ถึงเรื่องการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นและชุมชน

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

Green Hotel โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ มีเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น้ำให้ได้ 2%ในแต่ละปี และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยเป็นคำมาตรฐานของกรมสิ่งแวดล้อมที่กำหนด แล้วกลับมาใช้ซ้ำ เช่น รดน้ำตันไม้ล้างรอบอาคาร อีกทั้งยังมุ่งลดปริมาณการใช้ไฟให้ได้ 2% ในแต่ละปีประหยัดพลังงานโดยการลดการใช้ไฟในส่วนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงแรม เช่น การติดตั้งคำเครื่องแบบละเอียด, ตัดตั้งไฟ LED  100%, ติดตั้งวาล์วควบคุมการไหลและเซ็นเซอร์แสดงสถานะระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมบริการเครื่องปรับอากาศที่พร้อมใช้งาน

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

โรงแรมแบบ Green Hotel มีการบริหารจัดการด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่เป็นแบบรักษ์โลก เช่น กระดาษรีไซเคิลและการแยกขยะ โดยรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, บันไดเลื่อนควบคุมปลายทางโดยใช้เวลารอน้อยที่สุด, การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแท่นชาร์จไร้สายรวมถึงมีสถานีชาร์จ EV, การนำเศษอาหารมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย, การรักษาความปลอดภัยอาคารแบบบูรณาการ รวมถึงระบบเตือนซ้ำโครงสร้างกันแผ่นดินไหว, ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินและเกณฑ์มาตรฐาน LEED และ WELL Energy Management Control System ระบบควบคุมการจัดการพลังงาน การควบคุมอุณหภูมิและเซ็นเซอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

โรงแรมยุคใหม่มุ่งสู่ Green Hotel ใช้พลังงานคุ้มค่า ลด Waste เพื่อลดโลกร้อน

นอกจากการออกแบบของ Grande Centre Point Surawong ที่เป็นแบบ Green Hotel แล้ว ในด้านการออกแบบตกแต่งยังสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาของย่านการค้าที่รุ่งเรืองผ่านสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่มีความเงียบสงบ เป็นส่วนตัวเมื่อเข้ามาอยู่ด้านใน ตัวโรงแรมออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมตะวันตกแนวโคโลเนียล แฝงด้วยวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ผสานตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว สถาปัตยกรรมถูกออกแบบโดยทีมสถาปนิกจากบริษัท Palmer & Turner ซึ่งนำแนวคิดการผสานผสานทางวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบอาคาร โดยผสมผสานรูปทรงตะวันตกให้เหมาะสมกับยุคสมัย ส่วนการตกแต่งภายในได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของย่านการค้าหลักของกรุงเทพฯ มาถ่ายทอดในงานดีไซน์ ทั้งย่านสุรวงศ์ บางรัก เจริญกรุง พาหุรัด และเยาวราช 

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :