svasdssvasds

วันมาฆบูชา 2567 ทำบุญมิติใหม่ใส่ใจโลก ถวายขยะรีไซเคิล ปฏิสังขรณ์อุโบสถ

วันมาฆบูชา 2567 ทำบุญมิติใหม่ใส่ใจโลก ถวายขยะรีไซเคิล ปฏิสังขรณ์อุโบสถ

วันมาฆบูชา 2567 นี้หลายคนคงมีแพลนไปไหว้พระทำบุญ และเตรียมของเพื่อนำไปถวาย แต่รู้ไหมว่าเราสามารถนำขยะที่รีไซเคิลได้ไปทำบุญเพื่อเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นวัสดุบูรณะโบสถ์ได้ด้วย

SHORT CUT

  • วัดทอง จรัญสนิทวงศ์ 46 โมเดลนำร่องการทำบุญมิติใหม่ ชวนบริจาคขยะรีไซเคิลที่สะอาดเพื่อปฏิสังขรณ์อุโบสถ
  • วัดทอง จรัญสนิทวงศ์ 46 ตัวอย่างแก่ชุมชนในการแยกขยะอย่างละเอียด
  • ขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง หรือกระดาษ ฯลฯ

วันมาฆบูชา 2567 นี้หลายคนคงมีแพลนไปไหว้พระทำบุญ และเตรียมของเพื่อนำไปถวาย แต่รู้ไหมว่าเราสามารถนำขยะที่รีไซเคิลได้ไปทำบุญเพื่อเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นวัสดุบูรณะโบสถ์ได้ด้วย

ในช่วงเทศกาลทางศาสนาต่างๆ ที่เราออกไปทำบุญ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา หรือวันอาสาฬหบูชา ฯลฯ เมื่อเราก้าวเท้าออกจากบ้านเพื่อไปทำบุญ เราได้สร้างขยะจำนวนมหาศาลให้กับวัด ซึ่งบางวัดอาจยังไม่มีการแยกขยะหรือบริหารจัดการเรื่องขยะดีพอ และจะดีแค่ไหนหากวัดนอกจากจะเป็นศูนย์กลางทางศาสนา ชุมชน และสังคมแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางและตัวอย่างของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการเป็นตัวอย่างให้ชุมชนโดยรอบเห็นประโยชน์ของการแยกขยะ

วันมาฆบูชา 2567 ทำบุญมิติใหม่ใส่ใจโลก ถวายขยะรีไซเคิล ปฏิสังขรณ์อุโบสถ

รู้ไหมว่าเราสามารถเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นบุญได้

ในชีวิตประจำวันหรือการไปวัดทำบุญแต่ละครั้งอาจมีขยะรีไซเคิลเกิดขึ้นมากมาย โดยขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง หรือกระดาษ ฯลฯ ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น จีวรพระ หลังคา หลอดไฟ ฯลฯ ตอนนี้เราสามารถนำขยะรีไซเคิลเหล่านี้ไปทำบุญบริจาคได้ด้วย

เครดิต : วัดทอง จรัญสนิทวงศ์ 46

วัดตัวอย่างของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัดทอง จรัญสนิทวงศ์ 46 โมเดลนำร่องการทำบุญมิติใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการชวนประชาชนบริจาคขยะรีไซเคิล (ที่ทำความสะอาดแล้ว) นำมาใช้ในการปฏิสังขรณ์อุโบสถ และลดปัญหาขยะที่เป็นภาระสังคม นอกจากวัดนี้จะตัวอย่างในการรับบริจาคขยะรีไซเคิลแล้ว ยังเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนในการแยกขยะอย่างละเอียดอีกด้วย เช่น ขวดพลาสติกใส ถุงแกงที่ทำความสะอาดแล้ว กล่องนม ขวด เหล็ก พลาสติกขุ่น ขยะอันตราย กระดาษ ขยะกำพร้า และอื่นๆ เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อไป โดยมีญาติโยมช่วยส่งต่อขยะรีไซเคิลเหล่านี้ไปเกิดใหม่ในที่ที่ถูกต้อง ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือกันของวัดและชุมชนได้เป็นอย่างดี

วันมาฆบูชา 2567 ทำบุญมิติใหม่ใส่ใจโลก ถวายขยะรีไซเคิล ปฏิสังขรณ์อุโบสถ

บริจาคขยะรีไซเคิลแล้วไปไหนต่อ?

ขยะรีไซเคิลสะอาดที่ญาติโยมนำมาทำบุญหรือขยะที่เกิดจากวัดเอง จะถูกนำไปเป็นพลังงาน ทำเป็นปุ๋ย หรือนำไปรีไซเคิลเพื่อทำประโยชน์ต่อไป เช่นการนำมาปฏิสังขรณ์อุโบสถ ซึ่งวัดทอง จรัญสนิทวงศ์ 46 ได้มีพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลทุกเดือน เดือนละครั้ง นี่เป็นตัวอย่างการทำบุญมิติใหม่โดยไม่ใช้ปัจจัยแต่ใช้ขยะรีไซเคิลที่สะอาด เป็นการทำบุญแล้วยังสอนชาวบ้านแยกขยะ สร้างระเบียบวินัย และร่วมกันรักษาโลกใบนี้ไว้ด้วย

 

ที่มา : Facebook วัดทอง จรัญสนิทวงศ์ 46

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :