svasdssvasds

ตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์จากขยะพลาสติกบนหาด ประหยัดพลังงาน ช่วยลดขยะ

ตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์จากขยะพลาสติกบนหาด ประหยัดพลังงาน ช่วยลดขยะ

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งดูเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ต่อไป

SHORT CUT

  • จุดกำเนิดของตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์มาจากขยะพลาสติกบริเวณชายหาด Mombasa
  • Kuza Freezer เป็นบริษัทที่ทำโดยเยาวชนในเมืองมอมบาซา ช่วยปรับปรุงรายได้และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ
  • ตู้แช่แข็งรักษ์โลกชาร์จได้โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ การชาร์จ 2 ชั่วโมงจะใช้งานได้สูงสุด 7 ชั่วโมง

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งดูเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลเป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ต่อไป

สตาร์ทอัปเคนยาได้นำขยะพลาสติกมาแปรเปลี่ยนเป็นตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์จากขยะพลาสติกบนหาด ประหยัดพลังงาน ช่วยลดขยะ

จากขยะพลาสติกบนหาดสู่ตู้แช่แข็งรักษ์โลก

จุดกำเนิดของตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์มาจากขยะพลาสติกบริเวณชายหาด Mombasa ซึ่งทุกวันจะมีชาวบ้านเก็บขยะพลาสติกและของเสียมาขายให้กับบริษัท Kuza Freezer ผู้ผลิตตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยพนักงานจะย่อยสลายเป็นเม็ดก่อนแล้วจึงนำไปปั้นเป็นห้องเย็น ซึ่งตู้แช่แข็งรักษ์โลกนี้แต่ละตู้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งการชาร์จ 2 ชั่วโมงจะใช้งานได้สูงสุด 7 ชั่วโมง

ตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์จากขยะพลาสติกบนหาด ประหยัดพลังงาน ช่วยลดขยะ

รักษาสิ่งแวดล้อม แถมสร้างรายได้

Kuza Freezer เป็นบริษัทที่ทำโดยเยาวชนในเมืองมอมบาซา ประเทศเคนยา จัดหาโซลูชั่นห้องเย็นให้กับธุรกิจขนาดเล็ก และสามารถปรับปรุงรายได้ได้อย่างยั่งยืนนอกเหนือรายได้จากหลังการเก็บเกี่ยว และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ จัดการขยะได้อย่างมีคุณภาพด้วย

บริษัท Kuza Freezers ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว และได้ส่งมอบตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 350 เครื่องให้กับผู้ค้าปลา ผู้ขายสัตว์ปีกและนม และพนักงานขายน้ำแข็ง นั่นหมายความว่าเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกบริเวณหาดมอมบาซา ได้เป็นจำนวนมาก

ตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์จากขยะพลาสติกบนหาด ประหยัดพลังงาน ช่วยลดขยะ

นวัตกรรมช่วยลดภาระสิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิตตู้แช่แข็งพลังงานแสงอาทิตย์ให้บริการติดตั้งและฝึกอบรมฟรีแก่ลูกค้า ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงการนำโซลูชันห้องเย็นมาใช้ได้มากขึ้น นอกจากนี้การรวมอุปกรณ์ติดตามช่วยติดตามหน่วยและระบุความจำเป็นในการซ่อมแซม ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิล โดยเฉพาะขยะพลาสติก

Kuza Freezer จัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของขยะพลาสติกอย่างจริงจัง สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนช่วยลดของเสียและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมสามารถรับมือกับความท้าทายจากปัญหาขยะได้ ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

 

ที่มา : Africa News

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :