svasdssvasds

6 เทรนด์ที่มนุษย์เงินเดือนต้องการ เหมือนชาวออฟฟิศเช่นคุณหรือเปล่า?

6 เทรนด์ที่มนุษย์เงินเดือนต้องการ เหมือนชาวออฟฟิศเช่นคุณหรือเปล่า?

ผลจากการสำรวจความคิดเห็นของคนเมืองใน "REDPAPER เทรนด์ออฟฟิศยุค Post-COVID: ปลุกพลังมนุษย์เงินเดือน ความท้าทายที่นายจ้างต้องรู้ก่อนสายเกินแก้" โดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท นัมเบอร์ส 10 รีเสิร์ช จำกัด

ขณะที่คนทำงานกว่า 71% ต้องกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศอย่างเต็มรูปแบบ ความต้องการของมนุษย์เงินเดือนก็หันมาให้ความสำคัญเรื่อง ‘สมดุล’ และ ‘คุณค่า’ ในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น ข้อมูลนี้อ้างอิงจาก REDPAPER (เทรนด์ออฟฟิศยุค Post-COVID: ปลุกพลังมนุษย์เงินเดือน ความท้าทายที่นายจ้างต้องรู้ก่อนสายเกินแก้") จัดทำโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท นัมเบอร์ส 10 รีเสิร์ช จำกัด

6 เทรนด์ที่มนุษย์เงินเดือนต้องการ รู้ก่อนเหลืองาน แต่ไม่เหลือคนให้สั่งงาน

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทอายุระหว่าง 20-55 ปี รวม 300 คน ในย่านสาทร สุรศักดิ์ สุรวงศ์ พระราม 4 สามย่าน ชิดลม เพลินจิต วิทยุ อโศก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 พบ 6 เทรนด์การทำงานที่มนุษย์เงินเดือนหลาย Generation ต้องการ หรือส่งสัญญาณเรียกร้อง ดังนี้

 • 68% ต้องการทำงานที่ไม่เครียด
 • 53% ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
 • 49% ต้องการให้งานและการใช้ชีวิตมีสมดุล
 • 41% ต้องการพัฒนาและฝึกฝนทักษะใหม่
 • 40% ต้องการออฟฟิศที่เดินทางสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ
 • 38% ต้องการเวลาให้ครอบครัว

REDPAPER, an insight report featuring data and trends in Thailand’s real estate industry, by Frasers Property (Thailand) Public Company Limited, in collaboration with Numbers 10 Research, reveals six post-COVID work trends preferred by salaried employees from different generations.

เทรนด์ที่ 1 ต้องการทำงานที่ไม่เครียด

หมดยุคที่องค์กรจะให้เราทำงานสบายในโลกการทำงานสมัยใหม่ และในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เผชิญกับเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการที่องค์กรจะอยู่รอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมกันฝ่าวิกฤต ทุกงานจึงมีความเครียด องค์กร/บริษัทสามารถปรับพื้นที่ - ตกแต่งพื้นที่ทำงานเพื่อช่วยลดความเครียดได้ โดยสิ่งที่พนักงานต้องการคือ การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศและมีพื้นที่ให้ได้ผ่อนคลายระหว่างการทำงานมากขึ้น

เทรนด์ที่ 2 ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ

เพื่อเร่งปรับตัวให้ทันยุคที่ถูกแทรกแซงได้ตลอดเวลา พนักงานต่างก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ตนเองยังคงมี คุณค่า สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสิ่งสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนต้องการคือ มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้า บริษัทมีความพร้อมเรื่องเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จ

บริษัทจึงควรให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งในมุมความรู้ ทักษะ เครื่องมือ เทคโนโลยี หรือวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลลัพธ์ (Desired Outcomes) หรือความสำเร็จทางธุรกิจ (Business Result) ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังควรสร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันความสำเร็จให้แก่ธุรกิจและพนักงานที่อยู่ในองค์กร

เทรนด์ที่ 3 ต้องการให้งานและการใช้ชีวิตมีสมดุล

การปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อลดผลกระทบจากการทำงานหนักเกินไป มีประโยชน์สำหรับคนยุคใหม่ทั้งที่ทำงานประจำและอาชีพอิสระ คือ ช่วยให้การแบ่งใช้เวลาในแต่ละวันทำได้อย่างเหมาะสม ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โต๊ะทำงานตลอดเวลา เพลิดเพลินไปกับการทำงานได้ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและนอกอาคารซึ่งเอื้อต่อการสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เช่น ในบางออฟฟิศที่มี Third-Place เป็นแหล่งสังสรรค์หลังเลิกงานด้วย

Source : Pexels

เทรนด์ที่ 4 ต้องการพัฒนาและฝึกฝนทักษะใหม่

หลังจากพนักงานเรียนรู้แล้วว่า ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอกับงานที่เปลี่ยนไป องค์กรจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้คนทำงาน ส่วนพนักงานก็ต้องปรับตัว ให้ตัวเองมีทักษะและความรู้ความสามารถที่รองรับกับงานรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าได้ต่อไป

ทั้งนี้การพัฒนาความสามารถที่เป็นหัวใจสำคัญ คือ การสนับสนุนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการอบรมและเวิร์กช็อป ดังนั้นออฟฟิศสมัยใหม่จึงต้องประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมบุคลากร มีสถานที่ในการระดมความคิด และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆ

เทรนด์ที่ 5 ต้องการออฟฟิศที่เดินทางสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ

หมดยุดเดินทาง 2-3 ชั่วโมง จากบ้านไปออฟฟิศและจากออฟฟิศกลับบ้าน เพราะพนักงานในปัจจุบันมีสิทธิที่จะเลือกทำเลที่ตั้งของออฟฟิศเอง หรือเลือกงานที่เดินทางไปทำงานสะดวกมากขึ้น ยิ่งใกล้รถไฟฟ้าบนดินหรือใต้ดิน (BTS/MRT) มากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นสิ่งที่บรรดามนุษย์เงินเดือนตามหา

เทรนด์ที่ 6 ต้องการเวลาให้ครอบครัว

เพื่อให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น กว่า 84% ของพนักงานต้องการอิสระในการทำงาน สามารถกำหนดเวลาเข้างานได้เอง และไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน บางคนขอทำงานวันละ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้วันหยุดเพิ่ม หรือทำงานเพียง 4 วันต่อสัปดาห์ และมีเพียง 16% เท่านั้นที่ยังคงต้องการรูปแบบการทำงานแบบเดิม คือ กำหนดเวลาเข้างานอย่างชัดเจน และทำงานให้ครบวันละ 8 ชั่วโมง

5 สิ่งในสถานที่ทำงานที่ชาวออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือนต้องการ

6 เทรนด์ที่มนุษย์เงินเดือนต้องการ เหมือนชาวออฟฟิศเช่นคุณหรือเปล่า? ผลสำรวจทั้ง Gen X, Gen Y, Gen Z ระบุความต้องการอันดับหนึ่งตรงกันว่า อยากให้มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุด 

 • 49% ต้องการให้มีพื้นที่สีเขียว
 • 33% ต้องการทำงานในออฟฟิศได้แบบยืดหยุ่น ไม่กำหนดเวลา
 • 29% ต้องการมีพื้นที่ไว้กินข้าว กินขนม จิบชา
 • 26% ต้องการทำงานในพี้นที่เปิดโล่ง เลือกที่นั่งได้ตามใจชอบ
 • 24% ต้องการพื้นที่ที่มีโต๊ะ มีพาร์ทิชัน แบ่งสัดส่วนชัดเจน

จากผลสำรวจ เทรนด์ออฟฟิศยุค Post-COVID: ปลุกพลังมนุษย์เงินเดือน ความท้าทายที่นายจ้างต้องรู้ก่อนสายเกินแก้ สะท้อนให้เห็นว่า พนักงานในยุค Post-COVID ทุกช่วงวัยให้ความสำคัญกับ 2 ปัจจัยหลักมากขึ้น คือ 1) สภาพแวดล้อมของออฟฟิศ และ 2) ทำเลที่ตั้งออฟฟิศ

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจร้านค้าที่ชาวออฟฟิศทั้ง Gen X, Gen Y, Gen Z ต้องการให้มีในสำนักงาน ได้แก่ อันดับหนึ่ง ร้านกาแฟ อันดับสอง ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอที การสื่อสาร อันดับสาม ร้านอาหารที่มีชื่อเสียง อันดับสี่ ศูนย์รวมร้านอาหารนานาชาติ อันดับห้า ร้านอาหารสำหรับสังสรรค์

6 เทรนด์ที่มนุษย์เงินเดือนต้องการ เหมือนชาวออฟฟิศเช่นคุณหรือเปล่า?

ดังนั้น เพื่อให้พนักงานมีแนวโน้มจะเลือกร่วมงานกับองค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการทำงานได้ตรงใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทำงานและเป็นกลุ่มเลือดใหม่ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อองค์กรในอนาคต ดังนั้น เพื่อรักษาและดึงดูด New Gen Talent ให้เข้ามาร่วมงานและคงอยู่กับองค์กร บริษัทต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญกับ 2 ประเด็นข้างต้น

related