svasdssvasds

เปิดเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกแพร่-เชียงราย

เปิดเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกแพร่-เชียงราย

เปิดเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกแพร่-เชียงราย รอมานาน 60 ปี เชียงรายจะมีรถไฟแล้วนะ แถมจะเป็นเส้นทางรถไฟที่โรแมนติกที่สุดสายหนึ่ง ตอนนี้เริ่มลงมือก่อสร้างแล้ว และจะเปิดให้บริการในปี 2571

จะดีแค่ไหนถ้าได้เปิดประสบการณ์เดินทางแบบสโลว์ไลฟ์ ไปเที่ยวเชียงรายดินแดนเหนือสุดของประเทศไทยด้วยรถไฟสุดคลาสสิค ชมวิวสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสายหมอกยามเช้า และ ความงามของทิวเขาสลับกับป่าไม้ 

อีกไม่นานเกินรอในปี 2571 การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) จะเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายใหม่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ จุดเริ่มต้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สิ้นสุดที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัดทางภาคเหนือ แพร่ ลำปาง พะเยา และ เชียงราย รวมระยะทาง 323 กิโลเมตร 26 สถานี

 

สถานีสันป่าเหียง

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย บอกว่า เส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีทัศนียภาพสวยงามของธรรมชาติตลอดทาง โดยรถไฟจะแล่นผ่านเทือกเขา สะพาน สลับกับลอดอุโมงค์ อนาคตจะกลายเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่สุด ไม่แพ้ในต่างประเทศ

งานก่อสร้างเป็นไปตามแผน ปลอดภัยด้วยนะ

สำหรับการก่อสร้างได้เริ่มลงมือแล้ว โดยเฉพาะการก่อสร้างอุโมงค์ลอดภูเขา ล่าสุดผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระยะทาง  2.7 กิโลเมตร ภาพรวมเป็นไปตามแผนงาน

อุโมงค์แม่กา จ.พะเยา

ตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมาสร้างอุโมงค์ได้แล้ว 950 เมตร โดยใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างทั้งพื้นดินและหิน และ มีการออกแบบอุโมงค์รองรับเหตุแผ่นดินไหวด้วย

ส่วนภาพรวมงานก่อสร้างตลอดเส้นทาง 323 กม. มูลค่าโครงการ 85,345 ล้านบาท ทำได้เร็วกว่าแผนที่ 2.7% การเวนคืนก็ทำได้แล้ว 80%

ตรวจเยี่ยมภาพรวมงานก่อสร้าง

“ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การเวนคืนทำได้ราบรื่น เพราะชาวเชียงรายรอคอยรถไฟมายาวนานถึง 60 ปีเต็ม”ผู้ว่ารฟท.กล่าว

 

เปิดเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกแพร่-เชียงราย

รถไฟสายใหม่เปิดประตูการค้าชายแดน

รถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ นอกจากจะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ๆ แล้ว ยังอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งสินค้า เป็นการเปิดประตูการค้าชายแดนภาคเหนือเชื่อมลาว - จีนใต้ ที่เชียงของ ลดระยะเวลาในการเดินทางได้เร็วกว่า 1 ชม. - 1.30 ชม. เมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์

สถานีเชียงของ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related