svasdssvasds

วันมาฆบูชา 2567 บทสวดเวียนเทียน บูชาพระ และหลักปฏิบัติชาวพุทธ

วันมาฆบูชา 2567 บทสวดเวียนเทียน บูชาพระ และหลักปฏิบัติชาวพุทธ

วันมาฆบูชา 24 ก.พ. 2567 หนึ่งในกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาคือ "การเวียนเทียน" โดยมีบทสวดระหว่างเดินเท้ารอบโบสถ์เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

SHORT CUT

  • วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถือเป็นวันพระใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนจะไปเวียนเทียนสักการะบูชา
  • ความหมายของการเวียนเทียนเพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยที่ประกอบด้วย พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์
  • เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง วันเพ็ญเดือนมาฆะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และยังเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็ม "ไมโครฟูลมูน" ดวงโคจรอยู่ในระยะไกลโลกที่สุดในรอบปี 

วันมาฆบูชา 24 ก.พ. 2567 หนึ่งในกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาคือ "การเวียนเทียน" โดยมีบทสวดระหว่างเดินเท้ารอบโบสถ์เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

วันมาฆบูชา 2567 บทสวดเวียนเทียน บูชาพระ และหลักปฏิบัติชาวพุทธ

ความหมายโดยสังเขป - วันมาฆบูชา ความสำคัญเพราะเป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก โดยเป็นหลักธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธมีใจความสำคัญคือ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

วันมาฆบูชา 2567 บทสวดเวียนเทียน บูชาพระ และหลักปฏิบัติชาวพุทธ

อุปกรณ์ในการเวียนเทียน

  • ธูป 3 ดอก , เทียน 1 เล่ม 
  • ดอกไม้ 1 คู่ (ดอกบัว ดอกดาวเรือง หรือพวงมาลัย)

 

วันมาฆบูชา 2567 บทสวดเวียนเทียน บูชาพระ และหลักปฏิบัติชาวพุทธ

บทสวดวันมาฆบูชา เวียนเทียน 2567 คำกล่าวบูชาดอกไม้ ธูปเทียน เดินเวียนขวารอบโบสถ์ 3 รอบ พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน บทสวด คาถถาเวียนเทียน ดังนี้

รอบที่ 1 (ระลึกถึงพระพุทธ)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

รอบที่ 2 (ระลึกถึงพระธรรม)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

 

รอบที่ 3 (ระลึกถึงพระสงฆ์)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

related