ชาวไทยภูเขาฯ ชูโมเดล หมู่บ้านปลอดการเผาบ้านแม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่

19 มี.ค. 2561 เวลา 4:41 น.

หมู่บ้านปลอดการเผาบ้านแม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่ จากเคยประสบปัญหาการเกิดไฟป่า และความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมืออย่างมาก จนปัญหาดังกล่าวแทบไม่เกิดขึ้นเลย

ชาวบ้านแม่กลางหลวง รณรงค์หมู่บ้านปลอดการเผา จ.เชียงใหม่

ชาวเขาเผาป่า” คำครหาที่เป็นแรงผลักดันทำให้ชาวไทยภูเขาชนเผ่าปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

จากปัญหาไฟป่าที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในปี 2541 ที่เกิดไฟป่ารุนแรง จนทำให้ดอยอินทนนท์ต้องสูญเสียผืนป่าไปถึงกว่า 8,000 ไร่ การไม่เข้าใจของชุมชนบนพื้นที่ราบถึงสาเหตุของการเกิดไฟป่าในครั้งนั้น ทำให้เกิดมุมมองด้านลบกับชาวไทยภูเขามาโดยตลอด


หมู่บ้านปลอดการเผาบ้านแม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่ จากเคยประสบปัญหาการเกิดไฟป่า และความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมืออย่างมาก จนปัญหาดังกล่าวแทบไม่เกิดขึ้นเลย นายพงษ์ทู เชื้อสุจริตไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่กลางหลวง เล่าให้ฟัง ว่า เมื่อก่อนเกิดไฟป่าและมลพิษหมอกควันเยอะมาก ชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้ จึงใช้วิธีเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเพาะปลูก รวมถึงขยะต่างๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น


หมู่บ้านปลอดการเผาบ้านแม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่ จากเคยประสบปัญหาการเกิดไฟป่า และความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมืออย่างมาก จนปัญหาดังกล่าวแทบไม่เกิดขึ้นเลย จึงเริ่มมีการพูดคุยกันถึงเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ส่วนงานราชการยังเป็นแม่งานใหญ่ที่เข้ามาชี้ช่องให้เห็นว่าประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นประโยชน์ร่วมกัน จึงมีการรณรงค์ เฝ้าระวัง และร่วมกันทำแนวกันไฟตั้งแต่นั้นเรื่อยมา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า และความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน


หมู่บ้านปลอดการเผาบ้านแม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่ จากเคยประสบปัญหาการเกิดไฟป่า และความรุนแรงของปัญหาหมอกควัน ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมืออย่างมาก จนปัญหาดังกล่าวแทบไม่เกิดขึ้นเลย ปัจจุบันปัญหาการเกิดไฟป่า และความรุนแรงของปัญหาหมอกควันแทบจะไม่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านแม่กลางหลวงแห่งนี้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ชาวไทยภูเขาชนเผ่าปกาเกอะญอ ชุมชนบ้านแม่กลางหลวงนั้น ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกัน รักษาดอยอินทนนท์ สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ