การเมือง

กรธ.เร่งหาวิธีอุดช่องโหว่ซื้อตำแหน่ง ส.ว.

นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม กรธ. นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ว่า จะหาวิธีคัดเลือก ส.ว. ที่ไม่มีการฮั้วหรือซื้อขายตำแหน่ง เพราะที่ผ่านมานักการเมืองใช่เล่ห์เหลี่ยมในการสรรหา

 

ดังนั้น กรธ. จึงพยายามอุดช่องโหว่เพื่อให้ได้ ส.ว. ที่ดี ซึ่งคาดว่าวันนี้จะได้ข้อยุติในเรื่องดังกล่าว เพราะจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ และจะต้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ส. ให้เสร็จ และส่ง สนช. ในวันที่ 28 พ.ย.60