Breaking ข่าว

พรปีใหม่ สมเด็จพระวันรัต “ขอให้คิดและทำสิ่งดีๆให้แก่ตัวเอง ” 

สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้ให้ พรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๐ ว่า 

ทุกคนรักตัวเองใช่ไหม? เคยคิดหรือไม่ว่า เราทำอะไรให้ตัวเองบ้าง ปีใหม่นี้ขอให้คิดและทำสิ่งดีๆให้แก่ตัวเอง 
สิ่งที่ดีๆนั้นทุกคนมีอยู่แล้ว คือร่างการกับจิตใจ ขอให้ดูแลกายวาจาใจ ของตัวเองไว้ให้ดี อย่าใช้กาย วาจา ใจ ไปทำร้ายตัวเอง ให้เกิดความทุกข์ยาก ลำบาก ให้ใช้ในทางที่เป็นสุจริต ให้สมกับที่เรารักตัวเองด้วย 

สมเด็จพระวันรัต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c