อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

26 ต.ค. 2560 เวลา 8:08 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 26 ต.ค.60 เมื่อเวลา 14.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯในการพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะพระบรมศพ  ทรงจุดธูป เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจํา พระชนมวาร  ทรงทอดผ้าไตร  ก่อนอัญเชิญ พระบรมโกศพระราชาคณะ  30  รูป  สดับปกรณ์  ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  ถวายพระพรลา  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่เชิญพระลอง ลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไป ประดิษฐานที่พระยานมาศสามลําคาน  ที่ประตูกําแพงแก้วพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จ ฯ  ตามไปส่งที่ชาลาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขเหนือ  อัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาศสามลําคานออกจากพระบรมมหาราชวัง  ถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตรคันดาลกางกั้น  แล้วยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระมหาพิชัย ราชรถ  หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงทอดผ้าไตร  20  ไตร  ที่ท้ายเกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ  พระสงฆ์สดับปกรณ์เที่ยวละ  5  รูป  อัญเชิญพระบรมโกศ  ขึ้นประดิษฐาน ในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ ยาตราขบวนแห่อัญเชิญพระบรมโกศ ไปยังพระเมรุมาศท้องสนามหลวง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ตามเมื่อขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่อัญเชิญพระบรม โกศเข้าสู่ท้องสนามหลวง

 

อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ขณะนั้น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯไปประทับรอที่พลับพลายกนอกราชวัติพระเมรุมาศเมื่อเทียบพระมหาพิชัยราชรถ  อัญเชิญพระบรมโกศ ลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาคประดิษฐานพระบรมโกศบนราชรถ ปืนใหญ่เพื่อตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ สําหรับเวียนพระเมรุมาศ เสร็จแล้ว สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์  เสด็จ ฯ  ตามพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศ  ครบ  3  รอบแล้ว

อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จ ฯ ไปประทับ  ณ  พระที่นั่งทรงธรรม เทียบราชรถปืนใหญ่ ที่เกรินบันไดนาคพระเมรุมาศอัญเชิญ พระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน  ณ  พระจิตกาธาน  ปิดพระฉากและพระวิสูตรประกอบพระโกศจันทน์ตั้งแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เปิดพระฉากและพระวิสูตร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพ  เสด็จลงจากพระเมรุมาศ  เสด็จขึ้นผ่านพระที่นั่งทรงธรรมไปประทับรถยนต์พระที่นั่งหลัง พระที่นั่งทรงธรรม  เสด็จพระราชดําเนินกลับ

อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อันเชิญพระบรมโกศประทับพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด