"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระเทพฯ" ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ

29 ต.ค. 2560 เวลา 12:42 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

วันที่ 29 ต.ค.60--เมื่อเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งทรงอัญเชิญพระผอบบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปบรรจุ ณ ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร โดยมีขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่ 6 ซึ่งพันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ องค์ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ รักษาพระองค์ ทรงม้านำขบวน

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระเทพฯ" ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ

เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากรถยนต์พระที่นั่งเข้าประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง ทองน้อยถวายราชสักการะแล้วเสด็จฯไปยัง พระอุโบสถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธาน พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกแล้ว ทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ทรงวางพวง มาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระเทพฯ" ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ

เสด็จฯ ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร โดยขบวนทหารม้า นําและตาม อัญเชิญ พระบรมราชสรีรางคาร จากรถยนต์พระที่นั่งเข้าประตูวัดบวรนิเวศ วิหารไปยังพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ ชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวาย อนุโมทนา ถวายอดิเรกแล้วทรงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารที่ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดําเนินกลับ

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระเทพฯ" ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระเทพฯ" ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ

 

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระเทพฯ" ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ

 

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระเทพฯ" ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ

 

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระเทพฯ" ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ

 

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สมเด็จพระเทพฯ" ทรงอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธฯ-วัดบวรฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด