การตลาด ข่าว ข่าวจริง สปริงนิวส์

เทรนด์เทคโนโลยี Sheet Metal กับงานดีไซน์ เตรียมพบกับ “METALEK2017”

 

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องจักร ที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีการพัฒนาไปมาก สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อการแข่งขันกับตลาดในอาเซียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ เบ็นด์ดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ขอมอบประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากขึ้นในการออกแบบงาน Sheet Metal ให้แก่วิศวกร แล ะนักออกแบบ รวมทั้ง กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมเหล็ก

***รับชมคลิป***