การตลาด ข่าว

2 ปี ปฏิรูปประกันสังคมผู้ประกันตนได้อะไร

 

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.60 ที่กระทรวงแรงงาน สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน( คปค.) และ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อ พัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ และ การมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน (คสปค.) จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พระราชบัญญัติระบบประกันสังคม ฉบับที่ 4 2558 ในหัวข้อ ” 2 ปี การปฏิรูประบบประกันสังคมผู้ประกันตนได้อะไร”

***รับชมคลิป***