ข่าว

ไม่มีชีวิตใครง่าย น้องจ๊ะจ๋า มิสวีลแชร์ กระดูกสันหลังคดทับปอด ผ่าตัด 34 ครั้ง กับความสำเร็จในฐานะ บัณฑิตสาวการตลาด มทร.ธัญบุรี

ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิณจุฑา จุ่นวาที (น้องจ๊ะจ๋า) อายุ 23 ปี ซึ่งพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งเพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยน้องจ๊ะจ๋า ยังเป็นคนพิการต้นแบบตามโครงการ “เสริมพลังคนพิการและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม” ที่จะคัดเลือกคนพิการที่ประสบความสำเร็จเพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงบวกของสังคมที่มีต่อคนพิการ

น้องจ๊ะจ๋า เข้ารับการผ่าตัดจำนวน 34 ครั้ง แต่ไม่ย่อท้อต่อความพิการ มุมานะศึกษา จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้ ยังได้แสดงความสามารถในเวทีการประกวด Miss Wheelchair Thailand 2012 ซึ่งได้รับตำแหน่งรองอันดับ 2 และประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่วัยเรียนจนถึงปัจจุบัน

หลังสำเร็จการศึกษา เธอจะเข้าทำงานในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เธอบอกว่า ความพิการตั้งแต่กำเนิด ด้วยโรคกระดูกเปราะ กระดูกทุกส่วนของร่างกายจะเปราะและหักง่าย ต้องผ่าตัดถึง 34 ครั้ง ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดต่างๆ รวมถึงด้านทุนการศึกษาที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่สุด ในอนาคตมีเป้าหมายที่อยากมีบ้านเป็นของตนเอง และช่วยพัฒนาสังคมด้านที่เกี่ยวกับคนพิการกับคนปกติให้อยู่ร่วมกันได้ และจะเป็นกระบอกเสียงให้คนพิการ บอกให้คนอื่นๆ สู้ชีวิต อย่าท้อแท้ มีความกล้าที่จะคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่เอาความพิการทางร่างกายเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต เปลี่ยนตนเองจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลังของสังคม”