9 รายชื่อองค์คณะพิจารณารื้อคดีทักษิณสัมปทานดาวเทียม - ภาษีสรรพสามิต

08 ธ.ค. 2560 เวลา 11:21 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

หลังจากวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ประชุมเลือกองค์คณะให้ครบ 9 คน เพื่อพิจารณาคำร้องของนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ที่ได้ลงนาม ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งดำเนินกระบวนพิจารณา โดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลย ซึ่งมีการเเก้ไขใหม่ในคดีหมายเลขดำ อม.9/2551 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทุจริตออกกฎหมายแปลงสัมปทานโทรคมนาคมและมือถือเป็นภาษีสรรพสามิต และอยู่ระหว่างจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเนื่องจากไม่มีตัวจำเลย จนได้องค์คณะในคดี 6 คนประกอบด้วย

1. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา

2.นายโสภณ โรจน์อนนท์ รองประธานศาลฎีกา

3.นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง รองประธานศาลฎีกา

4.นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา

5 นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย รองประธานศาลฎีกา

6.นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา

จากการตรวจสอบพบว่าองค์คณะเดิมในคดีนี้อีก 3 คนที่ยังรับราชการอยู่ในศาลฎีกาประกอบด้วย

1.นายไพโรจน์ วายุภาพ ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลฎีกา อดีตประธานศาลฎีกา

2.นายประทีป เฉลิมภัทรกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

3.นาย ดิเรก อิงคนินันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา อดีตประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ตามขั้นตอนเมื่อได้องค์ครบทั้ง 9 คน เเล้วและนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้ลงนามรับรองเเล้ว จะมีการติดประกาศรายชื่อองค์คณะผู้พิพากษาเฉพาะที่เลือกจากที่ประชุมใหญ่ 6 คนไว้ที่ศาลฎีกาภายใน 5 วันนับแต่วันประชุมใหญ่ เพื่อให้คู่ความทราบ และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้พิพากษาที่ได้รับเลือก ซึ่งคู่ความสามารถยื่นคัดค้านได้นับแต่วันที่มีการติดประกาศไปจนก่อนเริ่มการไต่สวนพยานในคดี

ทั้งนี้องค์คณะผู้พิพากษาที่ได้รับการคัดเลือก 6 คน เเละองค์คณะเดิม 3 คนจะทำการคัดเลือกผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน 1 คน โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ เเต่หากว่าในคดีนี้พบว่า องค์คณะ 3คนเดิมนั้น มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของสำนวนเดิมในคดีที่พักการพิจารณาไว้อยู่เเล้วก็ไม่จำเป็นต้องเลือกใหม่ แต่ให้ใช้เจ้าของสำนวนคนเดิมได้ เเละเมื่อได้เจ้าของสำนวนเเละองค์คณะครบทั้ง 9 คน เเล้วจะมีการหยิบยกคำร้องของนายเข็มชัยอัยการสูงสุดที่ขอให้ยกเลิกคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวพร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลยขึ้นมาพิจารณา ถ้าเห็นว่าคำร้องดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายก็จะมีคำสั่งรับคำร้องและอนุญาตให้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปตามกฎหมายใหม่

ระหว่างนี้ฝ่ายจำเลยสามารถเเต่งตั้งทนายเข้ายื่นคำร้องต่างๆ ในคดีได้ ไม่ว่าจะเป็นคำให้การ หรือคำเเถลงคัดค้านคำร้อง หลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการไต่สวนพยานคู่ความในศาลฎีกาฯนักการเมือง ที่อัยการสูงสุดจะต้องเป็นฝ่ายนำพยานเข้าไต่สวนก่อน เเละตามด้วยฝ่ายจำเลยตามขั้นตอนปกติต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด