Breaking ข่าว

ประชาชนชมนิทรรศการพระเมรุมาศเนืองแน่นในวันหยุดยาว

ประชาชนชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ฯ อย่างเนืองแน่นในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9

สำหรับการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันนี้ มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าชมนิทรรศการฯ ตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งวันนี้มีประชาชนเข้าชมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชย และเป็นช่วงสุดท้ายที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าชม ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. นี้

ส่วนใหญ่มักเดินทางมาเป็นครอบครัว อย่าง น.ส. รัศม์ณิชา สุภาสกล นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่พาคุณยายและครอบครัวมาชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย เช่นเดียว น.ส. พรนภัส แสงคำ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่พาครอบครัวและญาติจากจังหวัดสุรินทร์ เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เพื่อระลึกถึงคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9

ส่วนจุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชน คือ การชมนิทรรศการใน ศาลาลูกขุนทั้ง 4 หลัง , นิทรรศการภายในพระที่นั่งทรงธรรม , และนิทรรศการสำหรับผู้พิการทางสายตา ที่มีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร คอยให้ข้อมูลพร้อมแท่นอักษรเบรลล์

น.ส. ชฎาพร ท่อเกิด เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กล่าวว่า ผู้พิการจะได้รับข้อมูลทั้งแผนผังพระเมรุมาศ ประติมากรรม และสิ่งประกอบพระเมรุมาศ โดยใช้จินตนาการจากการสัมผัสและข้อมูลที่จะเจ้าหน้าที่อธิบาย ซึ่งส่วนตัวภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนในนิทรรศการนี้

อย่างไรก็ตาม ประชาชน สามารถเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าชมพระเมรุมาศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่าน กว่า 2 ล้าน 7 แสนคน