ก.แรงงาน KICK-OFF พัฒนาฝีมือผู้มีรายได้น้อย

15 ธ.ค. 2560 เวลา 8:00 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงแรงงาน เป็น ประธานแถลงข่าว "KICK-OFF (คิกออฟ) โครงการพัฒนาฝีมือ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ แล ะผู้มีรายได้น้อย เสริมทักษะฝีมือ สร้างอาชีพให้เป็นไปอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาล มี นโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ กระทรวงแรงงาน จึง เดินหน้าขับเคลื่อน ภายใต้นโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนากำลังแรงงาน ยกระดับฝีมือแรงงาน โดย มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประสานความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อ หาความต้องการฝึกอบรม ซึ่งร่วมกับองค์กรเครือข่าย อาทิ สำนักงานปกครองท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชน สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายความต้องการด้านอาชีพ เพื่อดำเนินการฝึกทักษะได้ตรงกับความต้องการ

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรระยาสั้น ใช้เวลาอบรม 18-30 ชม. อาทิ หลักสูตรการทำหมอนจากยางพารา การทำโต๊ะเรซิ่น การทำเก้าอี้จากยางรถยนต์ และการทำเครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น มีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศ 61,840 คน มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างโอกาสในการมีงานทำ มีรายได้ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุข ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปข่าว

***รับชมคลิป****