ข่าว เศรษฐกิจ

ซูเปอร์โพลเผยชาวสวนยังปลูกยางพาราต่อแม้ราคาตกต่ำ

วันที่ 7 ม.ค.61 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจและข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “เสียงชาวสวนยางในบูรพาทิศ” ด้วยการเข้าถึงระดับพื้นที่ จำนวน 60 ครัวเรือน และการเข้าถึงด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกทางโทรศัพท์เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรในอีกโครงการหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน จำนวน 557 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการศึกษา 1 มิ.ย. 60 – 6 ม.ค. 61

 

ซึ่งจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างชาวสวนยาง ในพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่า ชาวสวนยาง ร้อยละ 36.68 ยังคงปลูกยางต่อไป ถึงแม้ราคายางจะตกต่ำ โดยลดค่าจ้างแรงงาน ลดปุ๋ย และหาแหล่งเงินกู้

 

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจปรับเปลี่ยนจากยางพาราเป็นพืชชนิดอื่น พบว่า ชาวสวนยางส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.00 เห็นว่า ต้นทุนในการผลิตที่สูงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดและการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลที่จริงจังต่อเนื่อง ระดับมากถึงมากที่สุดมีอยู่ร้อยละ 43.75 ตามลำดับ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขณะเดียวกัน ชาวสวนยางกลุ่มตัวอย่าง เห็นว่า นโยบายของรัฐที่มีส่วนช่วยให้ชาวสวนยางยึดอาชีพเกษตรกร ได้แก่ การช่วยเพิ่มราคายางร้อยละ 29.02