ตรวจทุจริตงบอบรมฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด จ.กาญจนบุรี

12 มี.ค. 2561 เวลา 14:55 น.

ประเด็นการคอรัปชั่นของหน่วยงานในแต่ละกระทรวง เริ่มผุดออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่นทุจริตโครงการเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงของตำรวจตระเวนชายแดน และเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุดมีการร้องเรียนปัญหาการจัดการโครงการอบรมวิชาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดกาญจนบุรี ถึงความไม่โปรงใสในการใช้งบประมาณ

สปริงนิวส์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

หลังได้รับการร้องเรียนมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดอบรมตามโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยผู้ที่เซ็นอนุมัติโครงการคือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เห็นชอบโครงการคือปลัดจังหวัดและปลัดอำเภอ

ประเด็นการคอรัปชั่นของหน่วยงานในแต่ละกระทรวง เริ่มผุดออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่นทุจริตโครงการเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงของตำรวจตระเวนชายแดน และเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุดมีการร้องเรียนปัญหาการจัดการโครงการอบรมวิชาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดกาญจนบุรี ถึงความไม่โปรงใสในการใช้งบประมาณ

จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการต้องนำผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด มารับการฝึกอบรมสร้างอาชีพ แต่จากเอกสารรายชื่อลงทะเบียน ซึ่งมีจำนวน 100 คน บางคนเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะมีทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย

หลังตรวจสอบเอกสาร ทีมข่าวจึงเดินทางสุ่มหาบุคคลตามรายชื่อในใบลงทะเบียน โดยคนแรกไม่พบว่ามีใครอยู่บ้าน ทีมข่าวจึงสอบถามเพื่อนบ้าน ทราบว่าเจ้าของรายชื่อดังกล่าวโดนจับถูกขังอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว

จากนั้นทีมข่าวจึงเดินสุ่มหาบุคคลต่อไป พบว่าเป็นเยาวชนอายุ 15 ปี เพิ่งเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าฝึกอบรมตามคำชักชวนของเพื่อนและเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษหรือกระทำผิดใดๆทั้งสิ้น  ประเด็นการคอรัปชั่นของหน่วยงานในแต่ละกระทรวง เริ่มผุดออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่นทุจริตโครงการเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงของตำรวจตระเวนชายแดน และเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุดมีการร้องเรียนปัญหาการจัดการโครงการอบรมวิชาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดกาญจนบุรี ถึงความไม่โปรงใสในการใช้งบประมาณ

 

ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาใช้ในการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน มีค่าใช้จ่ายวันละ 440 บาท ต่อคน แบ่งเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร แต่เยาวชนคนดังกล่าวได้บอกว่าได้รับวันละ 200 บาท อบรมเพียง 2 วัน เท่านั้น

ทีมข่าวได้พยายามสอบถามไปยังปลัดป้องกันจังหวัด ได้รับคำชี้แจงว่าไม่มีอำนาจในการให้รายละเอียด ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจ ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ ทีมข่าวจึงเดินทางไปที่วิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อสอบถามครูผู้สอนที่ได้รับประสานเข้าเป็นวิทยากร โดยครูบอกว่าในวันฝึกอบรม มีคนที่มาร่วมฝึกหลากหลายอายุ แต่ก็มีคนรู้จักพร้อมสอบถามรายละเอียดพบว่าไม่มีบุคคลเสพยาหรืออยู่ระหว่างบำบัดแต่อย่างใด

ประเด็นการคอรัปชั่นของหน่วยงานในแต่ละกระทรวง เริ่มผุดออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่นทุจริตโครงการเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงของตำรวจตระเวนชายแดน และเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตของกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุดมีการร้องเรียนปัญหาการจัดการโครงการอบรมวิชาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดกาญจนบุรี ถึงความไม่โปรงใสในการใช้งบประมาณ

ยังพบความไม่ชอบมาพากลเพิ่ม

โดยเอกสารการจัดซื้ออุปกรณ์การสอน ส่วนใหญ่เป็นการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จากงบ 6,000 บาท ที่ถูกแบ่งจาก 5 รายวิชาการสอน จากงบที่ถูกกำหนดในการซื้ออุปกรณ์ 30,000 บาท แต่เมื่อดูใบเสนอราคา กลับพบว่าการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งบไปทั้งหมด 95,000 บาท

ส่วนจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ บางคนไม่ทราบรายละเอียด รู้เพียงว่าเป็นการอบรมฝึกอาชีพทั่วไป ไม่ใช่อบรมสำหรับผู้บำบัดยาเสพติด ขณะเดียวกันสปริงนิวส์ยังพบความไม่ชอบมาพากลในการเปิดสอบบรรจุสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน โดยการสอบมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการบรรจุรายละ 100,000–150,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด