ข่าว ข่าวจริงเช็กแล้ว

ผิดนะครับ !! ติดป้ายทะเบียนรถ “เลียนแบบ” ป้ายทะเบียนประมูล

มีเสียงอื้ออึ้งในโซเชียล มีเดียว่า ป้ายสีสันที่เป็นป้ายทะเบียนรถยนต์ติดด้านหน้าและหลังรถยนต์นั้น มีการประกาศขายกันในโลกออนไลน์ ซื้อมาใช้ผิดหรือป่าว???

เรื่องรถเรื่องป้าย ต้องยกให้ กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขส. บอกว่าพบการโฆษณาชวนเชื่อในสื่อสังคมออนไลน์และอยู่ในระหว่างการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกรอบป้ายทะเบียน รับทำแผ่นป้ายทะเบียน สกรีนลวดลายกราฟิก (Graphic) ที่เลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนประมูล  มาดำเนินการเพราะถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย

 

และขอใช้โอกาสนี้ แนะนำเจ้าของรถอย่านำแผ่นป้ายทะเบียนรถไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิก หรือใช้กรอบป้ายสกรีนลายกราฟิก ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถ จะเป็นการทำความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ส่วนที่ถามว่า มีวิธีดูแบบประมูลของจริง และของปลอม รวมถึงกรอบป้ายดูและสังเกตอย่างไร

วิธีการสังเกตแผ่นป้ายทะเบียนที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.แผ่นป้ายต้องมีตัวย่อนูน ขส  ที่มุมด้านล่างขวา มีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบก (รูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า) ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

2.ลวดลายกราฟิก จะแตกต่างไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ดูได้ที่ www.tabienrod.com

3.หมายเลขทะเบียน ต้องเป็นเลขสวย (Super Number) ซึ่งมีเพียงหมวดละ 301 หมายเลข แบ่งกลุ่มหมายเลขทะเบียน ดังนี้ เลขตัวเดียว (1, 2, 3) เลขสองตัวเหมือน, สามตัวเหมือน, สี่ตัวเหมือน, เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) เลขหลักพัน (1000, 9000) เลขเรียง (123, 5678) เลขคู่ (1122, 3434, 5665)

ทั้งนี้ ความหมายหรือคุณค่าของป้ายประมูล มาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง รถปิกอัพ และรถตู้ ซึ่งเป็นที่นิยมหมวดละ 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำรายได้จากการประมูลมาส่งเสริมการดำเนินการเชิงรุก สนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จึงถือว่าได้ส่งต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้น ผู้พิการ ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 

แผ่นป้ายทะเบียนรถกราฟิกสีสันสวยงาม จะออกให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการประมูลทะเบียนรถหมายเลขสวย (Super Number) เท่านั้น และถือเป็นกรรมสิทธิ์เป็นมรดกที่สามารถใช้มอบเป็นของขวัญ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้