ข่าว

“Made in China 2025” สร้างจีนสู่ผู้นำการผลิตแข็งแกร่งที่สุดในโลก

รัฐบาลจีงมุ่งเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำและมีคุณภาพสูง ตามแผนยุทธศาสต์ Made in China 2025

‘Made in China 2025’ เป็นแผนแม่บทแห่งชาติระยะ 10 ปี ที่รัฐบาลจีนใช้เพื่อเปลี่ยนโฉมประเทศ จากการเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิต เป็นผู้นำด้านการผลิตระดับโลก ที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากเดิมที่เน้นปริมาณการผลิตเป็นสำคัญ

นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน ได้รับรองแผนแม่บทนี้ เมื่อปี 2015 ถือเป็นแผนฉบับแรกของประเทศ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิต โดยประกอบด้วยพันธกิจสำคัญ 9 ประการ คือ

1.ปรับปรุงนวัตกรรมด้านการผลิต

2.ผนวกรวมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน

3.เสริมสร้างฐานอุตสาหกรรม

4.ส่งเสริมแบรนด์สินค้าของจีน

5.ส่งเสริมการผลิตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน 10 สาขา

7.ปรับโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม

8.ส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

9.ยกระดับการผลิตให้เป็นสากล

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ในส่วนของข้อ 6 ที่กล่าวถึงนวัตกรรมใหม่ใน 10 สาขานั้น จะประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรกลเชิงตัวเลข หุ่นยนต์ อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมอวกาศ อุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสมุทรศาสตร์และเรือขั้นสูง อุปกรณ์สำหรับการรถไฟ รถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิงและใช้พลังงานทดแทน อุปกรณ์ด้านพลังงาน วัตถุดิบใหม่ๆ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ท้ายสุด คือ เครื่องจักรทางการเกษตร