ข่าว

ประมวลภาพ : มิวเซียมสยาม จัดให้!! สงกรานต์นี้ แต่งชุดไทยเที่ยวพิพิธภัณฑ์…ฟรี

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ หรือมิวเซียมสยาม ร่วมในวาระพิเศษ เทศกาลสงกรานต์ 13-15 เมษายน เชิญชวนเหล่าออเจ้า “แต่งชุดไทย” ตามสไตล์ตัวเอง มาสัมผัสบรรยกาศตึกเก่าสไตล์โคโลเนียล อายุเก่าแก่เกือบร้อยปี ให้เรียนรู้รากเหง้าคนไทย ด้วยเทคนิคอินเตอร์แอคทีฟ กับ 14 ห้องนิทรรศการ เล่าเรื่องความเป็นไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้เข้าใจความเป็นไทย