Breaking ข่าว ข่าวในพระราชสำนัก

ประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  เรื่อง ให้วัดย่ำระฆัง และประชุมสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 

โดยสำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการแจ้งว่า ในวันและเวลาดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ พระสุพรรณบัฏ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ และตราประจำตำแหน่ง แด่สมเด็จพระสังฆราชนั้น ขอให้วัดทั่วราชอาณาจักรประชุมพระสงฆ์ในพระอุโบสถ เจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น.

2

1

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

3