“ก๊าซเรือนกระจก” ทำสารอาหาร-แร่ธาตุใน “ข้าว” ลดลง

ทีมนักวิจัย พบ ก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ข้าวมีปริมาณสารอาหาร ทั้งโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ ลดลงกว่าเดิม คนกินเสี่ยงภาวะทุพโภชนาการ

ทีมนักวิทยาศาสตร์ ทดลองปลูกข้าว 18 สายพันธุ์ในทุ่งนาที่ประเทศจีน และญี่ปุ่น ด้วยการปั้มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงบนต้นข้าวที่ปลูก เพื่อสร้างสภาพอากาศที่เลียนแบบคุณภาพอากาศในอนาคต ซึ่งพบว่าข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ วิตามินบีทั้ง 4 ชนิด ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 13-30 โปรตีนร้อยลงร้อยละ 10 ธาตุเหล็กลดลงร้อยละ 8  และธาตุสังกะสีลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับข้าวที่ปลูกทั่วไป แต่กลับมีวิตามินในปริมาณที่สูงกว่าเดิม ร้อยละ 13

โดย คาซึฮิโกะ โคบายาชิ นักวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรกรรมแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้รวบรวมผลการทดลอง กล่าวว่า การทดลองนี้มีผลกระทบหลายอย่าง โดยเฉพาะต่อโภชนาการของคนยากจนในประเทศด้อยพัฒนา เพราะคนเหล่านี้พึ่งสารอาหารที่ได้จากข้าวเป็นหลัก เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ

ซึ่งการวิจัยนี้ได้ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Science Advances แสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศของโลกที่อุ่นขึ้น และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน รวมถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพของอาหารด้วย ซึ่งถ้าเรายังไม่ตระหนักถึงปัญหานี้ ยังมีการตัดไม้ทำลายป่า ความสูญเสียความหลากหลายทางชีววิทยา มลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั่วโลก จะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดอีกหลายอย่างตามมาแน่นอน