คณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ค้าน! การใช้สารพิษภาคเกษตรกรรม

14 ส.ค. 2561 เวลา 6:33 น.

คกก.ปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (คปสธ.) สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันการเลิกใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงการควบคุมการใช้สารไกลโฟเสตในภาคเกษตรกรรม เตรียมแก้ปัญหา และวางแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภค

วันนี้ (14 สิงหาคม 2561) นายแพทย์เสรี ตู้เสรี ประธานคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ว่า วันนี้ที่ประชุมฯ ได้หารือในประเด็นที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้เห็นชอบให้ใช้สารพาราควอตและคลอร์ไฟริฟอสต่อไป ทั้งที่มีผลการศึกษาอย่างชัดเจนว่า มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยและองค์กรต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหวให้เลิกใช้สารเคมีอันตรายเหล่านั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นโยบายอาหารปลอดภัยของประเทศบรรลุผล ผู้บริโภคและประชาชนได้รับการคุ้มครอง คณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (คปสธ.) จึงได้มีมติ ดังนี้

1.เร่งสนับสนุนและผลักดันนโยบายอาหารปลอดภัยให้บรรลุเป้าหมาย

2.สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารพิษในภาคการเกษตรในประเทศ

3.ประสานกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อผลักดันนโยบายอาหารปลอดภัย อันเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข บรรลุผลสำเร็จ

4.บูรณาการทำงานกับคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสังคม และคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ค้าน! การใช้สารพิษภาคเกษตรกรรม

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด