กฟน. ลุยพลังงานทดแทน ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป แก่สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 17 แห่ง

24 ก.ย. 2561 เวลา 14:00 น.

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญ ล่าสุดได้ลงนามบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้

กฟน.หนุนพลังงานทดแทน ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป แก่สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้

การไฟฟ้านครหลวง ลงนามสัญญาบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รวม 17 วิทยาลัย โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญ ล่าสุดได้ลงนามบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการรับผิดชอบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และสมุทรปราการ แล้ว กฟน. ยังได้มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สำหรับการให้บริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โดยการลงนามครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการและสถานศึกษา

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญ ล่าสุดได้ลงนามบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้

สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา จะใช้ระยะเวลาทั้ง 270 วัน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้ลงทุน พร้อมดูแลบำรุงรักษาตลอด 20 ปี

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนที่การไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญ ล่าสุดได้ลงนามบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้