รู้ยัง! รับรางวัลนำจับ 25% พบร้านค้าออนไลน์ ไม่โชว์ราคา

26 ก.ย. 2561 เวลา 2:05 น.

พบเห็นร้านค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคา ได้รับรางวัลนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ สามารถแจ้งกรมการค้าภายใน สายด่วน 1569

เฟสบุกกองปราบปรามได้โพส ประชาสัมพันธ์ รางวัลนำจับสำหรับร้านค้าออนไลน์ ที่ไม่โชว์ราคาและให้ลูกค้าอินบ็อก ไปถาม ได้รับรางวัลนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ ซึ่งลักษณะร้านค้าออนไลน์ที่ถูกต้อง ควรแสดง ดังนี้1. ราคาสินค้า ต้องระบุทุกครั้ง

2.รายละเอียด ประเภท ชนิด ขนาด น้ำหนัก ของสินค้า

3.รายการที่แสดงคู่กับราคาต้องมีภาษาไทย หรือภาษาอื่นด้วย

4.ราคาต้องตรงกับราคาขายจริง ยกเว้นขายถูกกว่า

5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากราคาต้องระบุด้วย

พบเห็นร้านค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคา  ได้รับรางวัลนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ  สามารถแจ้งกรมการค้าภายใน สายด่วน 1569

ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องชัดเจน ถูกต้อง เปิดเผย และอ่านง่าย ฝ่าฝืนต้องาระวางโทษปรับไม่เกิน10,000 บาท และหากใครพบเห็นร้านค้าที่ไม่แสดงราคา ส่งเอกสารหลักฐานแจ้งกรมการค้าภายใน ที่อีเมล [email protected] หรือโทรสายด่วน 1569 ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 33

พบเห็นร้านค้าออนไลน์ไม่แจ้งราคา  ได้รับรางวัลนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ  สามารถแจ้งกรมการค้าภายใน สายด่วน 1569