BreakingNews : คสช.เอาจริงแจ้งความกลับ "เอกชัย" - "โชคชัย"

22 ต.ค. 2561 เวลา 10:31 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ฝ่ายกฎหมายเดินทางไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีกับนายเอกชัย หงส์กังวาน และนายโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ นักกิจกรรมทางการเมือง ที่สน.ลาดพร้าว ในข้อหาแจ้งความเท็จ ตามความผิดประมวลอาญามาตรา 137 ที่ระบุว่า ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประมวลอาญามาตรา 172 ระบุว่า ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และประมวลอาญามาตรา 173 ระบุว่า ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่า ได้มีการกระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

สืบเนื่องจากภายหลังที่นายเอกชัยและนายโชคชัยไปแจ้งความ เพื่อดำเนินคดีกับพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเลขาธิการคสช. ในข้อหาผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ที่ระบุว่า ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ (1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ (2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ (3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต โดยทางคสช.พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าว ทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพได้รับความเสียหาย เนื่องจากวันที่พล.อ.อภิรัชต์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นวันที่มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) เท่ากับเป็นการกล่าวหาว่าพล.อ.อภิรัชต์จะนำกองทัพทำการรัฐประหาร โดยหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนจะมีการเชิญนายเอกชัย และนายโชคชัยมาให้ปากคำต่อไป