ประกาศป.ป.ช.พ่นพิษ ทำกรรมการสภาวิทยาลัยไขก๊อกลาออก หนีกฎยื่นบัญชีทรัพย์สิน ขณะนี้นายกฯสั่งให้หาทางออกดังกล่าวแล้ว ขณะที่ประธานป.ป.ช.ยันเป็นการทำตามกฎหมาย แต่เปิดช่องอาจเลื่อนบังคับใช้ได้ก่อน 2 ธ.ค.ออกไปก่อน แต่ปมนี้ ก็มีฝ่ายสนับสนุนให้ตรวจสอบ เพื่อเป็นการสร้างธรรมาธิบาลในองค์กรภาครัฐ

เห็นด้วย!! CHES หนุน ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพย์สิน จี้สอบถึง “คณบดี” ด้วย

เรื่องนี้ รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาฯศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) เผยว่า คณะกรรมการเชส  มีมติเห็นด้วยกับทางป... ซึ่งคณะกรรมการ ส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย การแสดงความสนับสนุน ทั้งที่หลายฝ่ายคัดค้าน อยากสะท้อนว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคล ที่ไม่อยากยุ่งยาก วุ่นวายในการแสดงบัญชีทรัพย์สิน กังวลว่าถ้าทำหลุดไปจะเป็นคดีภายหลัง

แต่เป็นโอกาสที่ดีในการตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งเป็นการคานอำนาจ ป้องกันไม่ให้กรรมการสภาฯกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกี้ยเซี้ยะกัน สำหรับคณาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งในกรรมการสภาฯ มีการคุยกันยินดีปฏิบัติตามกฎหมาย เชสเลยเทคแอคชั่นหนุนให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีด้วย ส่วนหนึ่งป...ยังไม่พูดอะไร ที่เป็นคดีเกี่ยวกับกรรมการสภาฯถูกร้องไปเยอะมากเลขาธิการเชสกล่าว

รศ.วีรชัย ตอบคำถามว่า กรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ว่า  ทุกคนอาจมองว่าเป็นประเด็นเล็กน้อย แต่ถ้าดู 5 ปีย้อนหลัง สถาบันอุดมศึกษามีเรื่องร้องเรียนไปยังป.ป.ช. ที่เป็นข่าวครึกโครม เช่นปัญหาเงินกู้ของสถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบัง การอนุมัติเงินหลายร้อยล้านพันล้านสร้างอาคาร ผู้ที่รับโครงการตรวจสอบพบเป็นบริษัทเป็นของกรรมการสภาฯ เป็นต้น มีเรื่องในมหาวิทยาลัยรัฐร้องเรียนเข้าไปเยอะแยะมาก เชสมองว่าการไม่ยอมให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ไม่สร้างให้เกิดธรรมาภิบาล ทั้งที่ประชาชนจับตาดูอยู่ เชสจึงต้องเทคแอค่ชั่นให้เกิดบรรทัดฐานที่ดี ให้เกิดการคานอำนาจระหว่างกรรมการสภาฯ และผู้บริหารในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ที่ผ่านมาใครจะตรวจสอบสภาฯ เป็นไปได้ยาก ถ้าทำให้เป็นกติกาปกติ การแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่น่าจะเสียหาย

ที่ถามว่ากังวลเรื่องคดีอาญา หากเป็นการหลงลืมแสดงบัญชี ให้ดูที่เจตนา ไม่น่าใช่ความผิดถึงโทษติดคุกได้ ส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือคนไม่พร้อม เป็นคนนอกบางคนที่มีปัญหา มีเปอร์เซ็นต์น้อยมาก มหาวิทยาลัยก็น่าจะหาผู้ที่พร้อมมาดำรงตำแหน่งได้

รศ.วีรชัย กล่าวว่า ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ตนและตัวแทนกรรมการเชส จะไปยื่นหนังสือต่อป... เสนอให้ลงลึกในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ในอุดมศึกษาของรัฐด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เชส ได้มีแถลงการณ์สนับสนุนให้ดำเนินการกำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.. ๒๕๖๑ ตามความปรากฏในข้อ ๗ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ตามความในข้อ ๗..๗ สถาบันอุดมศึกษาของในกำกับของรัฐ และตามความในข้อ ๗.๑๐ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป...กำหนด ตามความในข้อ ๗.๑๐.๖ นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ได้มีการกำหนดให้บุคลซึ่งดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทำการยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อป.ป.ช.นั้น

ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการดังกล่าวอย่างยิ่งต่อการสร้างธรรมภิบาลในระบบบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงขอสนับสนุนป.ป.ช.ในการดำเนินการดังกล่าว