วันแรก!กรุงเทพคริสเตียนอนุญาตให้ใส่ชุดไปรเวทมาเรียน

08 ม.ค. 2562 เวลา 2:42 น.

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน อนุญาตให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาเรียนทุกวันอังคารเริ่มวันนี้วันแรก

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้มีนโยบายให้นักเรียนสามารถสวมใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ทุกวันอังคาร โดยเป็นนโยบายจากทางอาจารย์และผู้อำนวยการ เพื่อตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันสมัยขึ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยจะใช้เวลา 1 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระบุว่า เรื่องให้นักเรียนแต่งชุดไปรเวทได้นั้น ทางโรงเรียนได้มีการหารือกันมากว่า 10 ปีแล้ว โดยอ้างอิงงานวิจัยจากต่างประเทศที่รายงานว่า การใช่สุดไปรเวททำให้เด็กลดแรงกดดันและกล้าแสดงออกมาขึ้น กรุงเทพคริสเตียน จึงทำงานวิจัยเรื่องดังกล่าว ว่า ถ้าเด็กใส่ชุดไปรเวทมาจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กหรือไม่ อีกทั้งทางโรงเรียนได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ปกครองของเด็กแล้ว ส่วนกรณีที่มีการคัดค้านเป็นเพียง ศิษย์เก่าบางส่วนเท่านั้นและทางโรงเรียนได้มีการกำหนดว่าแม้จะอนุญาตให้แต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียนแต่ต้องเป็นชุดที่เรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อแขนกุดมาโรงเรียน โดยนโยบายนี้ ทางคณาจารย์และผู้อำนวยการเห็นพ้องว่าเป็นการทดลองเท่านั้น ไม่ได้มีการบังคับเด็กว่าต้องแต่งชุดไปรเวท โดยโรงเรียนจะทดลองเป็นเวลา 1 เทอม หากประเมินแล้วไม่ดีก็จะยกเลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด