เลือกตั้ง 62 : กกต.เปิด 36รายชื่อพรรคการเมือง สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

28 ม.ค. 2562 เวลา 8:28 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เลือกตั้ง 62 : กกต.เปิด 36รายชื่อพรรคการเมือง สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้ง พรรคการเมืองทั้งหมดมีจำนวน 105 พรรคการเมือง ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายแล้ว โดยสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ได้ จำนวน 36 พรรค (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562) ดังนี้

 

 

 

 

 

  • 1. พรรคการเมืองที่จัดตั้งตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 (พรรคเก่า) มีจำนวน 60 พรรค ซึ่งพรรคการเมืองที่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ต้องดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 4 เงื่อนไข และต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 14 พรรค ได้แก่

 

1. พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

2. พรรคเสรีรวมไทย

3. พรรคเพื่อชาติ

4. พรรคประชาธิปัตย์

5. พรรคภูมิใจไทย

6. พรรคเพื่อไทย

7. พรรคชาติพัฒนา

8. พรรคชาติไทยพัฒนา

9. พรรคไทยรักษาชาติ

10. พรรคพลังท้องถิ่นไทย

11. พรรคประชาธิปไตยใหม่

12. พรรคเพื่อธรรม

13. พรรคพลังไทยรักชาติ

14. พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย

 

 

 

 

 

  • 2. พรรคการเมืองที่จัดตั้งตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (พรรคใหม่) ไม่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 แต่ต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ตามมาตรา 145 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 22 พรรค ได้แก่

 

1. พรรคพลังประชารัฐ

2. พรรคอนาคตใหม่

3. พรรคพลังไทสร้างชาติ

4. พรรคประชาชาติ

5 .พรรคเพื่อนไทย

6. พรรคไทยธรรม

7. พรรครวมพลังประชาชาติไทย

8. พรรคพลังแผ่นดินทอง

9. พรรคพลังชาติไทย

10. พรรคประชานิยม 2

11. พรรคพลังปวงชนไทย

12. พรรคพลังธรรมใหม่

13. พรรครวมใจไทย

14. พรรคเพื่อคนไทย

15. พรรคแผ่นดินธรรม

16. พรรคไทยรุ่งเรือง

17. พรรคประชาชนปฏิรูป

18. พรรคทางเลือกใหม่

19. พรรคประชาภิวัฒน์

20. พรรคพลังแรงงานไทย

21. พรรคเศรษฐกิจใหม่

22. พรรคประชาธรรมไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด