เลือกตั้ง 62 : พีเน็ต ตรวจสอบการเลือกตั้ง

24 มี.ค. 2562 เวลา 4:44 น. 1

พีเน็ต แจงพบข้อผิดพลาดในการเลือกตั้ง 2562 อยู่บ้างทั้งในเรื่องความบกพร่องของหน่วยงาน และความสะดวกของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ คุณลัดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ถึงการทำงานในการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง 2562 โดย คุณลัดดาวัลย์ กล่าวว่า ในคืนหมาหอนยังคงมีการรับแจ้งถึงการซื้อเสียงอยู่บ้าง และในวันนี้ยังพบกรณีความผิดพลาดต่างๆ เล็กน้อย เช่นการติดป้ายเบอร์ผู้สมัครไว้ห่างหน่วยเลือกตั้งเกินไป ทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลืม และต้องเดินออกไปดูใหม่ รวมถึงคนพิการตาบอดที่ปกติจะมีอักษรเบลล์ให้ แต่ครั้งนี้ไม่มีทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ไม่ช่วย จึงประสานมาทางพีเน็ต หลังจากนั้นพีเน็ตจึงตรวจสอบข้อกฏหมายว่าสามารถช่วยเหลือได้ จึงแจ้งให้กรรมการช่วยเหลือผุ้พิการทางสายตาเพื่อความสะดวก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด