เลือกตั้ง 62 : นิด้าโพลเผยคนส่วนใหญ่อยากให้เพื่อไทยจับมืออนาคตใหม่จัดตั้งรัฐบาล

24 มี.ค. 2562 เวลา 10:40 น.

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้งพบ คนส่วนใหญ่หนุนเพื่อไทยจับมืออนาคตใหม่จัดตั้งรัฐบาล รองมา พรรคประชาธิปัตย์ จับมือ พรรคพลังประชารัฐ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกภูมิภาค จำนวน 1,253 คน เรื่อง "การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง"จากการสำรวจเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (รวม 15 อันดับแรก) อันดับ 1 ร้อยละ 25.78 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่ รองลงมา ร้อยละ 15.40 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ & พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 3 ร้อยละ 7.26 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย & พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 5.11 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย อันดับ 5 ร้อยละ 5.03 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย & พรรคพลังประชารัฐ และพรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่ & พรรคเสรีรวมไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน

อันดับ 6 ร้อยละ 3.35 ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 7 ร้อยละ 3.27 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย & พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.87 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 9 ร้อยละ 2.63 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย & พรรคพลังประชารัฐ & พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 ร้อยละ 2.39 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย & พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 11 ร้อยละ 2.15 ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ & พรรคอนาคตใหม่ อันดับ 12 ร้อยละ 2.00 ระบุว่า พรรคอนาคตใหม่ อันดับ 13 ร้อยละ 1.84 ระบุว่า พรรคอนาคตใหม่ & พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 14 ร้อยละ 1.60 ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐ & พรรคอนาคตใหม่ อันดับ 15 ร้อยละ 1.52 ระบุว่า พรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่ & พรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 12.77 ระบุอื่นๆ

ส่วนกรณีที่ตอบว่าอยากให้พรรคการเมืองพรรคเดียวจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 3.11 ระบุว่า อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่ร้อยละ 2.00 ระบุว่า ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร ในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 1.75 ระบุว่า อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่ร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร ส่วนในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 1.92 ระบุว่า อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

ขณะที่ ร้อยละ 0.95 ระบุว่า ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร และในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเป็นพรรคอนาคตใหม่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 1.28 ระบุว่า ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร ขณะที่ร้อยละ 0.72 ระบุว่า อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้านความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ พบว่าประชาชนร้อยละ 74.30 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น ร้อยละ 20.27 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม ร้อยละ 4.63 ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง และร้อยละ 0.80 ระบุว่า ไม่แน่ใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 42.38 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะลดลง ร้อยละ 43.10 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเท่าเดิม ร้อยละ 13.65 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเพิ่มขึ้น และร้อยละ 0.87 ระบุว่า ไม่แน่ใจ

เลือกตั้ง 62 : นิด้าโพลเผยคนส่วนใหญ่อยากให้เพื่อไทยจับมืออนาคตใหม่จัดตั้งรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด