ข่าว

“กองปราบฯ” ปรารถนาดี “แจ้งความเท็จ” โทษหนักนะ!!

มีเรื่องร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีจำนวนมากที่คงค้างอยู่ตามสถานีตำรวจทั่วประเทศ ที่ยังไม่ทราบจำนวนแน่ชัด มีคดีจำนวนมากที่สืบสาวราวเรื่องแล้ว เป็นการแจ้งความดำเนินคดี หวังกลั่นแกล้งกัน

ทำให้กองปราบปรามฯ ต้องออกมาแจ้งเตือนกันว่า การ‘แจ้งความเท็จ’ แกล้งให้คนอื่นรับโทษ ระวังเจอโทษหนัก คือคำเตือนของกองบังคับการปราบปราม หนึ่งในหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 “ผู้ใด แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ แก่เจ้าพนักงาน ซึ่ง อาจทำให้ ผู้อื่น หรือ ประชาชน เสียหาย ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ”องค์ประกอบแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ประชาชนหรือผู้อื่นเสียหายการแจ้งความเท็จนั้นอาจเป็นการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานเองหรือตอบคำถามเจ้าพนักงานก็ได้หรือกรอกข้อความเท็จแล้วนำไปยื่นต่อเจ้าพนักงาน

ทั้งนี้ การแจ้งความเท็จในเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญา ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ถ้าการแจ้งความเท็จดังกล่าวข้างต้น มีเจตนาแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษ หรือรับโทษหนักขึ้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ