ไม่มีแจกเงิน!! เป็นของขวัญเทศกาลเข้าพรรษา

08 ก.ค. 2562 เวลา 3:07 น.

กรณีวันที่ 3-4 ก.ค.62 ที่นครศรีธรรมราช มีชาวบ้านหลายร้อยคนเดินทางไปยังธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่าวัง ขอเบิกเงินสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท จากเหตุมีข่าวลือในแอปพลิเคชันไลน์ ว่ารัฐบาลแจกเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นของขวัญใกล้วันเข้าพรรษา

เนื้อความระบุว่า "รัฐบาลแจกเงินสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญใกล้วันเข้าพรรษา สำหรับประชาชนผู้ที่มีทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปกดรับเงินได้ที่ธนาคารใกล้บ้านของท่าน หรือ ท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของท่าน ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อรับสิทธิ์ในขั้นต้นเปิดบัญชีธนาคารต่อไป"

กรณีวันที่ 3-4 ก.ค.62 ที่นครศรีธรรมราช มีชาวบ้านหลายร้อยคนเดินทางไปยังธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่าวัง ขอเบิกเงินสวัสดิการแห่งรัฐ  3,000 บาท จากเหตุมีข่าวลือในแอปพลิเคชันไลน์ ว่ารัฐบาลแจกเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นของขวัญใกล้วันเข้าพรรษา

เรื่องนี้ นางอุไรวรรณ บรรจุสุวรรณ คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันว่า รัฐบาล ไม่ได้แจกเงินสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท อย่างที่เป็นข่าวลือ ขอฝากถึงประชาชนใช้สติในการรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อ social อย่าเชื่อข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากหลายช่องทาง จะทำให้ท่านเสียเวลาและเป็นเครื่องมือให้ผู้ไม่หวังดีสร้างความวุ่นวายต่อเนื่องต่อไป

กรณีวันที่ 3-4 ก.ค.62 ที่นครศรีธรรมราช มีชาวบ้านหลายร้อยคนเดินทางไปยังธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่าวัง ขอเบิกเงินสวัสดิการแห่งรัฐ  3,000 บาท จากเหตุมีข่าวลือในแอปพลิเคชันไลน์ ว่ารัฐบาลแจกเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นของขวัญใกล้วันเข้าพรรษา

 

กรณีวันที่ 3-4 ก.ค.62 ที่นครศรีธรรมราช มีชาวบ้านหลายร้อยคนเดินทางไปยังธนาคาร กรุงเทพ สาขาท่าวัง ขอเบิกเงินสวัสดิการแห่งรัฐ  3,000 บาท จากเหตุมีข่าวลือในแอปพลิเคชันไลน์ ว่ารัฐบาลแจกเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นของขวัญใกล้วันเข้าพรรษา