กอดลูกบ่อยๆ มีผลดีกว่าที่คิด

10 ต.ค. 2562 เวลา 1:43 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

มีคำกล่าวบอกไว้ว่า ความรักทำหน้าที่ของมันด้วยวิธีการอันลึกลับ เราทุกคนเกิดมาเพื่อส่งมอบความรักให้กับสิ่งรอบตัว ในทางกลับกัน ความรักและการแสดงออกซึ่งความรักนั้น ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อพัฒนาการเชิงบวกทั้งด้านอารมณ์และด้านกายภาพ ไม่มีอะไรทำให้คุณรู้สึกดีไปกว่าการกอดหรือได้รับอ้อมกอดนั้นจากคนที่คุณรัก

บทบาทของออกซิโทซิน (Oxytocin)

ออกซิโทซินเป็นฮอร์โมนและสารสื่อประสาทที่สมองผลิตขึ้นและหลั่งออกมาโดยต่อมใต้สมอง เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจ และเป็นส่วนประกอบหลักเกี่ยวกับด้านประสาทที่สร้างความรู้สึกผูกพันทางสังคม โดยเฉพาะกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกัน

ออกซิโทซินช่วยกระตุ้นกระบวนการเจริญพันธุ์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การสร้างความไว้วางใจ ไปจนถึงการกระตุ้นทางเพศ และยังจำเป็นในกระบวนการเกิดของทารก ช่วยกระตุ้นการหดตัวของมดลูกและการให้นมลูก และมีบทบาทมากต่อการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความผูกพันระหว่างคน นักวิทยาศาสตร์เรียกฮอร์โมนชนิดนี้ว่าเลิฟฮอร์โมน

นอกจากนี้ ออกซิโทซินเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาสมองของทารกที่ยังเป็นตัวอ่อน พูดให้เจาะจงกว่านี้ก็คือ ฮอร์โมนนี้มีบทบาทในการสร้างหลอดเลือดในต่อมใต้สมอง ซึ่งควบคุมกระบวนการทางจิตวิทยาหลายอย่าง เช่นความเครียด การเติบโต และการสืบพันธุ์

ความสำคัญของความผูกพันของพ่อแม่

ความผูกพันที่รู้สึกได้ถึงความปลอดภัยต้องอาศัยความไว้วางใจกัน การที่จิตใจมีพื้นฐานที่ดีจะทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงการกระทำเชิงลบได้ง่ายขึ้น กระบวนการที่ซับซ้อนนี้ เริ่มต้นที่ความผูกพันที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก

ในช่วงที่แม่กำลังตั้งครรภ์ สมองของแม่จะผลิตออกซิโทซินในระดับที่สูง เพื่อกระตุ้นการคลอดลูก หลังจากลูกคลอดแล้ว ออกซิโทซินในตัวลูกจะมีระดับสูงกว่าในตัวแม่เสียอีก

ฮอร์โมนออกซิโทซินทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวกระตุ้นระบบ และมีอิทธิพลต่อการหลั่งของสารกระตุ้นอื่นๆ เช่น เซโรโทนิน โดพามีน และนอร์อะดรีนาลีน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความพึงพอใจทั้งสิ้น การกระตุ้นสารเหล่านี้ทำให้เกิดผลทางพฤติกรรมและทางจิตวิทยาได้ง่ายขึ้น

ออกซิโทซินถูกปลดปล่อยออกมาด้วยการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสหลายชนิด รวมถึงการสัมผัสผิวกาย การกดเบาๆ ความอบอุ่น และการลูบไล้ ทำให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนออกซิโทซิน ที่เกิดจากการกระตุ้นด้วย“ความพึงพอใจ”ทางผิวกาย

ความผูกพันโดยสัญชาตญาณของพ่อแม่และลูก

การศึกษาพบว่า ระดับฮอร์โมนออกซิโทซินของพ่อแม่ที่มีลูกเล็กจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูก ยิ่งไปกว่านั้น ออกซิโทซินจะเพิ่มมากขึ้นในพ่อแม่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในเชิงบวกกับคู่ของตน และกับพ่อแม่ของตัวเอง เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า เราส่งต่อเลิฟฮอร์โมนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นเชิงบวกนั่นเอง ในทางกลับกัน มีการค้นพบว่า แม่ที่เครียดจากการเลี้ยงลูกและมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับทารก จะมีระดับออกซิโทซินในปัสสาวะลดลง

ฮอร์โมนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้

การหลั่งของฮอร์โมนในช่วงที่มีกิจกรรมทางเพศ ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงคลอด ช่วงให้นม และช่วงหลังจากนั้น มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถในการไว้วางใจคนและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย เมื่อลูกหย่านม สมองของลูกจะผลิตออกซิโทซินอันเป็นผลมาจากสัมผัสที่เกิดจากความรัก ปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวในเชิงบวกก็มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนได้เช่นกัน การกอดเป็นสัญชาติญาณโดยธรรมชาติที่สุดที่พ่อแม่มีให้กับลูก เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ทั้งพ่อแม่และลูกมีความสุข

การแสดงออกซึ่งความรักทางกายภาพในวัยเด็ก เป็นเรื่องของสัญชาตญาณและทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เสริมสร้างรากฐานทางอารมณ์และทางกายภาพ รวมถึงความสามารถในการพัฒนาความไว้วางใจ และสร้างความผูกพันที่และแน่นแฟ้นกับคนอื่น

ในขณะที่ความรักอาจมีแง่มุมลึกลับอีกมากมายที่เราไม่เข้าใจ แต่สิ่งที่เรารู้แน่ชัดก็คือ ความรักเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนของเราในฐานะที่เป็นสปีชีส์ และความรักจำเป็นต่อความอยู่รอด  ดังนั้น นอกจากเราจะควรกอดลูกบ่อยๆแล้ว เราควรส่งอ้อมกอดไปรอบๆตัว เพราะอ้อมกอดแห่งความรักนี้เป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องการ