svasdssvasds

เปิดตัวสหราชอาณาจักรและอิตาลี เจ้าภาพร่วมการประชุม COP26

เปิดตัวสหราชอาณาจักรและอิตาลี เจ้าภาพร่วมการประชุม COP26

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จัดงานเปิดตัวสหราชอาณาจักรและอิตาลีในฐานะเจ้าภาพร่วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26

การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 จะถูกจัดขึ้น ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในเดือนพฤศจิกายนนี้

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ไบรอัน เดวิดสัน และเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย โลเรนโซ กาลันติ พร้อมด้วย ดร.จอห์น เมอร์ตัน ผู้แทนการทูตแห่งสหราชอาณาจักรด้านการเป็นประธานการประชุม COP26 ร่วมกันจัดงาน United Kingdom-Italy COP26 Engagement to Thailand ในหัวข้อ Climate Change: Meeting the Immediate Threat เพื่อเปิดตัวสหราชจักรและอิตาลีในฐานะเจ้าภาพร่วม

เปิดตัวสหราชอาณาจักรและอิตาลี เจ้าภาพร่วมการประชุม COP26

โดยมี วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อาร์มิดา อาลิสจะฮ์บานา เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก(UNESCAP) ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ เน้นย้ำความสำคัญที่ทุกภาคส่วนและทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันยกระดับความพยายามในการแก้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร.เมอร์ตัน ผู้แทนการทูตแห่งสหราชอาณาจักรด้านการเป็นประธานการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP26 กล่าวว่า ผ่านมา 5 ปีนับตั้งแต่ประเทศต่างๆ ลงนามร่วมกันในความตกลงปารีส ปีนี้สหราชอาณาจักรและอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ในเดือนพฤศจิกายน และในการประชุมนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องตกลงกันตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นในการพยายามจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อไม่ให้อนาคตของโลกตกอยู่ในอันตราย แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกวันนี้ทำให้สถานการณ์ไม่เหมือนเมื่อ 5 ปีก่อน ปัจจุบัน การผลิตพลังงานหมุนเวียนในหลายประเทศมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งหมายความว่าการตัดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ขัดแย้งกันอีกต่อไป แต่กลับส่งเสริมกัน

เปิดตัวสหราชอาณาจักรและอิตาลี เจ้าภาพร่วมการประชุม COP26

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปี 2020 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านมาเป็นการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสที่ประเทศต่างๆ ต้องดำเนินตามพันธกรณี ประเทศไทยแสดงความตั้งใจที่จะร่วมมือกับสหราชอาณาจักรและอิตาลี เพื่อทำให้การประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ประสบความสำเร็จ

การจัดงาน “Climate Change: Meeting the Immediate Threat”  ในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเพื่อขยายฐานในการดำเนินงานและส่งเสริมแนวทางที่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริง

เปิดตัวสหราชอาณาจักรและอิตาลี เจ้าภาพร่วมการประชุม COP26

ภายในงานยังมีการแบ่งปันประสบการณ์จาก วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการสารคดี ซึ่งได้เดินทางไปถ่ายทอดสถานการณ์จริงจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกที่กำลังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมในวงกว้างได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนของปัญหานี้

จากนั้นได้มีการเสวนาในประเด็นนโยบายการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมสามารถร่วมมือกันได้ นำโดย คามิลลา เฟนนิง ตัวแทนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร, คาร์โล ฟิกาทาลามันกา ตัวแทนภาคธุรกิจจากอิตาลี และ ดร.วนัน เพิ่มพิบูลย์ ตัวแทนภาคประชาสังคมจากประเทศไทย

การประชุม COP26 จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2020 ณ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ซึ่งในช่วงตลอดปีนี้สหราชอาณาจักรจัดให้เป็น Year of Climate Action หรือ ปีแห่งการลงมือจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมต่างๆ ทั่วสหราชอาณาจักร ทั้งในอังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ และเวลส์

เปิดตัวสหราชอาณาจักรและอิตาลี เจ้าภาพร่วมการประชุม COP26

related