ข่าว

กรมปค.แจงผิดพลาดที่ระบบ คนเกิดปี2527 เลขบัตรปชช.มีปัญหา แก้แล้วเกินครึ่ง ย้ำใช้ชีวิตได้ปกติ

วันนี้ (11 ก.ค. 60) – ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงผู้หญิงจากจ.ชัยภูมิมีปัญหากรณีเลขบัตรประชาชนของผู้ที่เกิดในปี 2527 ว่า เรื่องเลข 13 หลักบนบัตรประชาชนที่ไม่ตรงกันนั้น สาเหตุเกิดจากปี 2527 ที่เริ่มมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยคนที่เกิดปี 2527 จะใช้เลขนำหน้าเป็นเลข 3 ในขณะที่คนที่เกิดหลังจากปี 2527 จะใช้เลขนำหน้าเป็นเลข 1 ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้ผู้ที่ร้องเรียนเกิดในปี 2527 แต่เลขนำหน้าบัตรประชาชนนั้นเป็นเลขอื่น โดยเกิดจากความคลาดเคลื่อนที่ไปใช้ข้อมูลเลขชุดที่เป็นเลข 3 ตามทะเบียนบ้านตอนที่ไปทำทะเบียนบ้าน จึงไม่ตรงกับเลขสูติบัตร

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า สำนักทะเบียนจึงแจ้งให้เจ้าตัวมาดำเนินการเปลี่ยนเป็นเลข 1 แต่ก็พบปัญหาว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้โดยใช้เลขบัตรประชาชนเดิมที่ผิดพลาดต้องไปตามดำเนินการแก้ไข ซึ่งกรมการปกครองพบว่ามีผู้มีปัญหานี้จำนวนกว่า 10,000 ราย ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 7,000 ราย จึงขอให้ผู้มีปัญหาที่เหลือสำรวจเลขในทะเบียนบ้านและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตน รวมถึงสูติบัตรว่าตรงกันหรือไม่ หากไม่ตรงเขตให้ไปแจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานเขต

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ระบบตรวจสอบได้และจะแจ้งให้เจ้าตัวมาดำเนินการ โดยอาจจะไปแจ้งที่เขตที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องไปที่ต้นทาง สำนักทะเบียนจะทำการรับรองบุคคลว่า บุคคลที่มีเลขบัตรประชาชนนี้กับสูติบัตรนี้ เป็นบุคคลคนเดียวกัน และเมื่อผู้ร้องเรียนมีโอกาสกลับไปยังอำเภอที่ตัวเองมีทะเบียนอยู่ ก็ให้นำหนังสือรับรองนี้ไปแจ้งต่ออำเภอ คนที่เลข 13 หลักไม่ตรงกันยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สำหรับ 3,000 คนที่เหลือ สำนักทะเบียนจะแจ้งเป็นรายบุคคลให้ทราบเพื่อมาดำเนินการแก้ไข หรือหากไม่แก้ไข กรมการปกครองจะออกใบรับรอง โดยให้นำสูติบัตรมาเพื่อสลักหลังให้ข้อมูลตรงกัน ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ แต่เป็นความคลาดเคลื่อนในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบในการบันทึกข้อมูลจากระบบเขียนด้วยมือมาสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์