Breaking ข่าว

ตราสารหนี้! เสี่ยงผิดนัดชำระ 1.4 หมื่นล้านบาท


สมาคมตราสารหนี้ไทย ประเมินว่าจะมีตราสารหนี้ ที่เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ขณะนี้ กว่า 14,000 ล้านบาท
 
วันที่  21 ก.ค. 60- นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตราสารหนี้ไทย เปิดเผยว่าภาวะการผิดนัดชำระหนี้ตราสารหนี้สิ้นไตรมาส 2 ของปีนี้ พบว่า มีตราสาหนี้ที่ชำระคืนไม่ได้ สัดส่วนร้อยละ 0.12 ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งหมด 3.2 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็นมูลค่า 3,755 ล้านบาท

 


 
และมีตราสารหนี้ที่อยู่ในข่ายกำลังจะผิดนัดชำระหนี้อีก 14,253 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนรวม ซึ่งเมื่อเทียบกับยอดผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร หรือ เอ็นพีแอลรวมที่ 4 แสนล้านบาท ถือว่า ไม่มาก
 
อีกทั้งที่ผ่านมามีบริษัทที่มีผิดนัดชำระหนี้ 8 แห่ง ได้ชำระคืนแล้ว ยังเหลือ 4 บริษัทที่กำลังแก้ปัญหา โดยปัญหาผิดนัดชำระหนี้ตั๋วบีอี ส่งผลกระทบความความเชื่อมั่น ทำให้ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ การออกตั๋วบีอีลดลงร้อยละ 7 และภาคเอกชนไปกู้ธนาคารพาณิชย์แทน 

สำหรับบริษัทที่มีปัญหาผิดนัดชำระหนี้ตั๋วบีอี ประกอบด้วย บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ ยอดหนี้บีอีผิดนัดชำระ 350 ล้านบาท  บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น ยอดหนี้ตั๋วบีอีผิดนัดชำระ 1,125ล้านบาท และมียอดตราสารหนี้ที่อยู่ในข่ายกำลังจะผิดนัดชำระหนี้ 230 ล้านบาท 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น หรือ ไอเฟค ยอดหนี้ตั๋วบีอีผิดนัดชำระ 2,120 ล้านบาท และกำลังข่ายผิดนัดชำระหนี้อีก 3,000 ล้านบาท  ส่วนบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีผิดนัดชำระตั๋วบีอี 160 ล้านบาท และข่ายผิดนัด 5,500 ล้านบาท