Breaking ข่าว

เดินลุยน้ำท่วมเสี่ยง!  ‘น้ำกัดเท้า-ไข้ฉี่หนู’ 

กรมคุบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำที่ท่วมขัง เพื่อป้องกันโรคน้ำกัดเท้าและโรคไข้ฉี่หนู 

วันที่ 23 ก.ค.60–นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งเตือนประชาชนที่เดินลุยน้ำท่วมและพื้นที่ชื้นแฉะ ระวังโรคน้ำกัดเท้าและโรคไข้ฉี่หนู 

ทั้งนี้ โรคน้ำกัดเท้า เกิดจากผิวหนังบริเวณเท้าติดเชื้อรา มักเกิดตามง่ามเท้า หากมีอาการโรคน้ำกัดเท้าไม่รุนแรง สามารถใช้ยารักษาเชื้อรา ทา-ถูที่บริเวณแผลได้ทันที แต่หากไม่หาย ขอให้รีบไปพบแพทย์


 
ส่วนโรคไข้ฉี่หนู จะพบเชื้อปนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสเชื้อเข้าทางผิวหนัง ตามรอยแผล หรือผิวหนังปกติที่แช่น้ำเป็นเวลานาน หากมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะที่น่องและโคนขาจะปวดมาก คลื่นไส้ อาเจียน ขอให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต


 
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนู ดังนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ท หรือถุงพลาสติกสะอาด  หากมีบาดแผลที่เท้าหรือที่บริเวณขา ขอให้ใช้ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่กันน้ำได้ ห่อหุ้มขาและเท้าเพื่อป้องกันน้ำเปียกแผล รวมทั้งต้องหมั่นล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่ ทุกครั้ง หลังการเดินลุยน้ำ