Breaking ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายกฯ สั่งสำรวจความแข็งแรงอ่างเก็บน้ำ  พร้อมแจ้งปชช.ทราบเป็นระยะ

นายกฯ สั่งการทุกหน่วยสำรวจความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ พร้อมแจ้งประชาชนทราบเป็นระยะ ย้ำรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยเร่งออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 3 ส.ค.60–เมื่อวันที่ 2 ส.ค.60 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรมชลประทาน จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำรวจความแข็งแรงของเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย และพนังกั้นน้ำ ในความรับผิดชอบ หากพบว่าชำรุดให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและใช้งานได้ในทันที โดยเฉพาะในระยะนี้ที่มีฝนตกค่อนข้างมาก

“นายกฯ ขอให้ทุกหน่วยออกสำรวจและบันทึกผลการตรวจสอบทุก 24 ชม. และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเป็นระยะ พร้อมกับข้อมูลระดับน้ำ เพื่อให้ทุกคนเกิดความมั่นใจและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันเฝ้าระวัง สังเกต และแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อมีปริมาณฝนตกมากอาจทำให้น้ำล้นคันกันน้ำได้”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพี่น้องประชาชน ว่า รัฐบาลทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้ที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีช่องทางในการบริจาคเงินและส่งต่อไปยังผู้ประสบภัย ขณะเดียวกันแต่ละจังหวัดก็สามารถใช้งบประมาณป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของตนเองได้เช่นเดียวกัน ส่วนงบกลางนั้นจะใช้ในกรณีที่งบปกติมีไม่เพียงพอ 

“นายกฯ ห่วงใยพี่น้องผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ โดยนอกจากการให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบเฉพาะหน้าแล้ว รัฐบาลยังได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ มาตรการลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า เพื่อส่งเสริมการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งช่วยเหลือเยียวตามหลักเกณฑ์ของทางราชการที่ครอบคลุมในหลายด้าน ทั้งการจ่ายเงินชดเชยแก่ญาติผู้เสียชีวิต ซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่เสียหาย หรือฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัย เป็นต้น”

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน