Breaking ข่าว ข่าวในพระราชสำนัก

‘สมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานน้ำ 8 พันขวด  ช่วยผู้ประสบอุทกภัย สกลนคร

วันที่ 6 ส.ค.60–ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ประกอบพิธีอัญเชิญ น้ำดื่มพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 8,000 ขวด เพื่อมอบแก่ นาย สงัด บุรณภัทรโชติ นายอำเภอโพนนาแก้ว ให้นำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 10 ราย ในพื้นที่ อำเภอโพนนาแก้ว ซึ่งประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก 

โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้พื้นที่ จ.สกลนคร ประสบอุทกภัยทั้ง 18 อำเภอ มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย กว่า 9 แสนไร่ มีประชากรได้รับความเดือดร้อนกว่า 1 แสน 3 หมื่นครอบครัว รวม 460,000 คน ซึ่งจะได้รับการเยียวยาต่อไป ซึ่งในการพระราชทานน้ำดื่มครั้งนี้ สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง