เปิดเส้นทาง ม็อบปลดแอก 19 ก.ย. 63 เริ่มที่ไหน ปลายทางทำเนียบรัฐบาล

18 ก.ย. 2563 เวลา 4:37 น.

เปิดเส้นทาง ม็อบปลดแอก 19 ก.ย. 63 เริ่มที่ไหน ตารางกิจกรรม เวลา สิ้นสุดปลายทางทำเนียบรัฐบาล พร้อมแนะนำทางเลี่ยงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อการสัญจรต่อไป

เปิดเส้นทาง ม็อบปลดแอก 19 ก.ย. 63 เริ่มที่ไหน รวมตัว - ขบวนเคลื่อนเวลากี่โมง จากไทม์ไลน์เบื้องต้นจุดชุมนุมแรกคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และจะใช้การเดินเท้าที่มีปลายทางคือทำเนียบรัฐบาล

เปิดเส้นทาง ม็อบปลดแอก 19 ก.ย. 63 เริ่มที่ไหน ตารางกิจกรรม เวลา สิ้นสุดปลายทางทำเนียบรัฐบาล พร้อมแนะนำทางเลี่ยงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อการสัญจรต่อไป

สำหรับเส้นทางม็อบปลดแอก 19 ก.ย. 63 ชุมนุมใหญ่ชูเงื่อนไข เป้าหมายหลักคือ "แก้ไขรัฐธรรมนูญ" โดยมีการนัดรวมตัวกันที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เคลื่อนพลไปแยัง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานผ่านฟ้าลีลาศ เข้าสู่ถนนราชดำเนิน มุ่งตรงสู่ทำเนียบรัฐบาล

เปิดเส้นทาง ม็อบปลดแอก 19 ก.ย. 63 เริ่มที่ไหน ตารางกิจกรรม เวลา สิ้นสุดปลายทางทำเนียบรัฐบาล พร้อมแนะนำทางเลี่ยงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อการสัญจรต่อไป

 

สำหรับกำหนดชุมนุม ม็อบปลดแอก 19 กันยายน 2563 จะใช้พื้นที่ "ลานโพธิ์" ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ปักหลักชุมนุมแบบค้างคืน และมีกำหนดเดินขบวนสู่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าของวันที่ 20 ก.ย. 63 ต่อไป

 

เส้นทางชุมนุมที่ควรเลี่ยง

เปิดเส้นทาง ม็อบปลดแอก 19 ก.ย. 63 เริ่มที่ไหน ตารางกิจกรรม เวลา สิ้นสุดปลายทางทำเนียบรัฐบาล พร้อมแนะนำทางเลี่ยงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อการสัญจรต่อไป