svasdssvasds

อุทยานแห่งชาติภูลังกา​ เผย16 ข้อปฏิบัติ เข้าเที่ยวชม "ถ้ำนาคา"

อุทยานแห่งชาติภูลังกา​ เผย16 ข้อปฏิบัติ เข้าเที่ยวชม "ถ้ำนาคา"

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม เผย16 ข้อปฏิบัติ เข้าเที่ยวชม "ถ้ำนาคา"

 

วานนี้ (4 ต.ต.63) เพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - Phulangka National Park Thailand  ออกเผยข้อความระบุว่า นักท่องเที่ยวที่จะมา "ถ้ำนาคา" ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ขึ้นทางน้ำตกตาดวิมานทิพย์เส้นทางเดียว! >> และจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ เท่านั้น! ***ไม่มี walk in*** << ขึ้นเป็นรอบ รอบละ10 คน มีไกด์อาสาติดตามรอบละ 2 คน ปิดรอบขึ้นเขาเวลา 14.00 น.

อุทยานแห่งชาติภูลังกา​ เผย16 ข้อปฏิบัติ เข้าเที่ยวชม "ถ้ำนาคา"

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา ทางเพจก็ได้เผย 16 ข้อปฏิบัติในการเข้าชม "ถ้ำนาคา"

1. ห้ามสัมผัสหรือแตะต้องประติมากรรมในถ้ำ เช่น หินงอก หินย้อย เสาหิน ฯลฯ

2. ห้ามตี เคาะ ทำลายหินในถ้ำ

3. ห้ามสูบบุหรี่ ก่อกองไฟ จุดธูปเทียน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศภายในถ้ำ

4. ห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานในถ้ำรวมทั้งทิ้งเศษขยะมูลฝอยใดๆ

5. ห้ามทำเสียงดังหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือก่อความรำคาญให้แก่สัตว์ รวมทั้งห้ามยิงปืน จุดประทัด และวัตถุระเบิด

6. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะเข้าไปในถ้ำ

7. ห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทาหรือพ่นสี หรือปิดประกาศ

8. ห้ามถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในถ้ำ

9. ห้ามเก็บหรือนำสิ่งใดๆ ออกจากถ้ำ อาทิ หิน ผนึกแร่ ซากดึกดำบรรพ์ โบราณวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำ

10. ห้ามกระทำการใดๆ อันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำ ที่จะทำให้น้ำท่วมล้น หรือเหือดแห้ง เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

11. ห้ามตั้งแคมป์พักแรมภายในถ้ำ

12. ห้ามเดินออกนอกเส้นทางที่กำหนด

13. ไม่แตะต้อง และ/หรือ ทำลายระบบไฟฟ้าในถ้ำ

14. ไม่รบกวนแหล่งโบราณคดี หรือซากดึกดำบรรพ์ที่พบในถ้ำ

15. ไม่ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สะพาน ทางเดิน บันได เว้นแต่การก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวก/ปลอดภัยเท่าที่จำเป็น และให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติในถ้ำ

16. ให้มีผู้นำเที่ยวท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน Local Cave Guide และปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ขณะนี้ถ้ำนาคา"ปิด" ไม่มีกำหนดเปิด ขอให้นักท่องเที่ยวติดตามข่าวสารต่อไป และรับฟังข่าวสารจากหน่วยงานเท่านั้น ขอย้ำ** ขณะนี้ถ้ำนาคายังไม่มีกำหนดเปิดหรือมีการบวงศวงใดๆ ตามข่าวลือ ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องจากทางอุทยานฯ ค่ะ 

อุทยานแห่งชาติภูลังกา​ เผย16 ข้อปฏิบัติ เข้าเที่ยวชม "ถ้ำนาคา"

related