กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ววันนี้ (22 ต.ค. 63)

22 ต.ค. 2563 เวลา 4:40 น.

กรมอุตุฯประกาศ วันนี้เริ่มต้นฤดูหนาว พ.ศ. 2563 เตือนประเทศไทยยังมีอากาศแปรปรวน

กรมอุตุฯประกาศ วันนี้เริ่มต้นฤดูหนาว พ.ศ. 2563 เตือนประเทศไทยยังมีอากาศแปรปรวน

ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูตั้งแต่ 5000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว

 

อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

กรมอุตุฯประกาศ วันนี้เริ่มต้นฤดูหนาว พ.ศ. 2563 เตือนประเทศไทยยังมีอากาศแปรปรวน