svasdssvasds

ตลาดทะเลไทยเปิดแพขายปลา วาง 4 กฎเหล็กคุมโควิด

ตลาดทะเลไทยเปิดแพขายปลา วาง 4 กฎเหล็กคุมโควิด

ตลาดทะเลไทยเปิดแพขายปลา วางกฎเหล็ก 4 ข้อ ควบคุมโควิด ส่วนตลาดกลางกุ้งเปิดสิ้นเดือน

หลังจากที่แพปลา (ทะเล) – แพกุ้ง (ทะเล) ในตลาดทะเลไทย หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นตลาดศูนย์กลางสัตว์น้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้องหยุดทำการค้าขายชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 จนกระทั่งถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดสมุทรสาคร อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างรุนแรงนั้น 
ต่อมาเมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่  4 มกราคม 2564 ตลาดทะเลไทย ก็ได้กลับมาเปิดตลาดค้าขายสินค้าสัตว์น้ำทะเลกันอีกครั้ง โดยเช้าวันนี้เริ่มจากแพปลาก่อน ซึ่งได้มีการปรับกำหนดเวลาให้ตรงกับมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดสมุทรสาคร โดยทางชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มเปิดแพปลา (ทะเล) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. พร้อมกับมีกฎเหล็กเป็นข้อกำหนด ระเบียบที่ผู้เข้ามาทำการซื้อขายปลาที่แพปลาตลาดทะเลไทย จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคือ

1.ทุกคนจำเป็นต้องผ่านการตรวจหาเชื้อ Covid-19 แล้วเท่านั้น และผลตรวจจะต้องแสดงว่า “ไม่พบเชื้อ” มิฉะนั้นทางตลาดขอปฏิเสธในการให้เข้าตลาดทุกกรณี  

2. ผู้ซื้อ-ผู้ขายที่เข้ามาทำการซื้อ-ขายในตลาดปลาเป็นประจำจะต้องมีบัตรผ่านที่ออกโดยชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครเท่านั้น

3. ผู้ซื้อรายย่อยที่เข้ามาไม่ประจำ สามารถแสดงเอกสารผลการตรวจแทนได้

4. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่บนอาคารตลาดปลา และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกเชิญลงจากอาคารทันที ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนั้น ก็มีผู้ที่จะเข้ามาทำการซื้อขายปลาในตลาดทะเลไทย ทยอยกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ใครที่มีบัตรของชมรม หรือมีใบผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และวัดอุณหภูมิผ่าน ก็เข้าไปสู่ด้านในทำการซื้อขายปลาได้ แต่ถ้าใครไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือวัดอุณหภูมิไม่ผ่าน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ให้เข้าไปอย่างเด็ดขาด จะต้องวนรถออกทันที

 

นายจุมพล ฆนวารี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า วันนี้ทางชมรมผู้ขายปลา จังหวัดสมุทรสาคร ต้องดำเนินมาตรการที่เข้มข้นสำหรับผู้ที่จะเข้าไปซื้อขายปลาในตลาดทะเลไทย เพราะเราต้องร่วมกันควบคุมโควิด 19 ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตลาดทะเลไทย เพื่อที่การทำมาค้าขายจะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเศรษฐกิจจะได้ฟื้นตัวอีกครั้ง นอกจากนี้ตลาดทะเลไทย ยังนับเป็นตลาดศูนย์กลางสัตว์น้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงต้องเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาโดยเร็ว ว่าพื้นที่ตลาดทะเลไทยนั้น ปลอดจากเชื้อโควิด 19 
ส่วนบรรยากาศที่ตลาดกลางกุ้ง (จังหวัดสมุทรสาคร) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  พื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นที่แรก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตลาดทะเลไทยประมาณ 1 กิโลเมตรเศษนั้น เช้าวันนี้ก็ปรากฎว่าทุกอย่างยังคงเงียบเหงาเหมือนเดิม ไม่มีการเปิดพื้นที่เพื่อให้ทำการค้าขาย โดยยังคงเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนามต่อไป ซึ่งตลาดกลางกุ้งนี้ มีประกาศให้ขยายเวลาปิด “ตลาดกลางกุ้ง-หอพักศรีเมือง” จนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

related