เชียงใหม่ เตรียมเปิดตลาดถนนคนเดิน 20 ม.ค.นี้ หลังไม่พบคนติดโควิด 6 วัน

19 ม.ค. 2564 เวลา 1:10 น.

"ผู้ว่าฯเชียงใหม่" ไฟเขียวเปิดตลาดนัด - ถนนคนเดินได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. นี้ หลังไม่พบ"ผู้ติดเชื้อโควิด"ติดต่อกันเป็นวันที่ 6

สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกันเป็นวันที่ 6  ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัด และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมาตรการผ่อนปรนอนุญาตให้ตลาดนัด และถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้การเปิดดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  พร้อมกันนี้ได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประขาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ จ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดินในพื้นที่รับผิดชอบของตนทราบมติดังกล่าวแล้ว

สำหรับมาตการการขอความร่วมมือ งดให้มีตลาดนัดและถนนคนเดิน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดิน งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วัน

เชียงใหม่ เตรียมเปิดตลาดถนนคนเดิน 20 ม.ค.นี้ หลังไม่พบคนติดโควิด 6 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด