กระทรวงอุตสาหกรรมเดือด แมสก์ไร้ มอก. เกลื่อนตลาดนัดสั่งเร่งจัดการด่วน

21 ม.ค. 2564 เวลา 9:23 น. 8

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดือด เจอหน้ากากอนามัยไร้ มอก. ป้องกันเชื้อโรคไม่ได้จริงเพียบ สั่ง สมอ. เร่งเข้าตรวจสอบควบคุมวงจรการผลิต และจำหน่าย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เร่งออกมาตรฐานเพื่อป้องกันโควิด-19 หลังแพร่ระบาดรอบ 2 ในหลายจังหวัดของไทย ล่าสุดบอร์ด กมอ.ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คุมสินค้า 7 รายการ คือ หน้ากากอนามัย ถุงมือสำหรับใช้ทางการแพทย์ น้ำเย็น เครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก ยกระดับจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.ภาคทั่วไป ไปเป็น มอก.ภาคบังคับ ส่งผลให้ต่อไปผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าทุกราย จะต้องจำหน่าย หรือนำเข้าสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ มอก.ภาคบังคับเท่านั้น โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย และถุงมือสำหรับใช้ทางการแพทย์ ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย และมีผู้ประกอบการหลายราย จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานปะปนอยู่ในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน

“ตอนนี้ในท้องตลาด ผู้ประกอบการหัวใสนำหน้ากากอนามัยไม่ได้มาตรฐานออกมาจำหน่ายปะปนอยู่ในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ตามที่มีข่าวการตรวจจับอยู่บ่อยครั้ง จึงได้เร่งรัดให้ สมอ.ดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้าดังกล่าว โดยหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานจะมีการควบคุมประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย กรองอนุภาคขนาดเล็ก และประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้ของเหลวซึมผ่านได้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหน้ากากอนามัยที่จะบังคับ ไม่รวมถึงหน้ากากผ้า บังคับเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น หน้ากากอนามัยสีเขียว สีฟ้า จากปัจจุบันมีแค่ 1 ราย ที่ได้ มอก. ทั่วไป” นายสุริยะ กล่าว

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ.จะเร่งยกระดับหน้ากากอนามัย ถุงมือสำหรับใช้ทางการแพทย์ เป็น มอก.ภาคบังคับ จากปกติตามขั้นตอนการยกระดับจาก มอก.ทั่วไป เป็นภาคบังคับ จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี เช่น การเปิดประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่งเข้าที่ประชุม ครม. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่สินค้า 2 ประเภทนี้ จะพยายามให้ประกาศเป็นภาคบังคับให้ได้ภายใน 8 เดือน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ป้องกันโควิด ใส่หน้ากากเเละล้างมือให้ถูกวิธี

นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ควบคุมตู้น้ำเย็น และเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เป็นสินค้าควบคุมด้วย เนื่องจากมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน มีการนำไปติดตั้งโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย เช่น อยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะ มีฝนสาดถึง และอยู่ในบริเวณที่ถูกแสงแดดเป็นประจำ ไม่มีการเชื่อมต่อสายดิน และไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟรั่ว จึงเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนถูกไฟดูดเสียชีวิต ตามที่เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง และเครื่องเล่นสนามสาธารณะก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตมาจากเครื่องเล่นไม่ได้มาตรฐาน

“บอร์ด กมอ. เห็นชอบให้ตู้น้ำเย็น และเครื่องเล่นสนามสาธารณะ ทั้งชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เป็นสินค้าควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ที่ สมอ.ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อควบคุมความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า บริการ อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามในโรงเรียนด้วย” นายวันชัย กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด