เปิดมาตรการ "ฟิตเนส" กทม. หลังมีคำสั่งคลายล็อค 13 กิจการ กลับมาเปิดได้

22 ม.ค. 2564 เวลา 5:10 น. 11

14 ข้อ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโควิด-19 "ฟิตเนส" ในพื้นที่ กทม.หลังมีคำสั่งคลายล็อค 13 กิจการ กลับมาเปิดได้ มีผล 22 ม.ค.นี้

จากกรณีที่ กรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่ง "คลายล็อกกิจการและบางสถานที่" กลับมาเปิดได้อีกครั้ง มีผล 22 ม.ค. 64 ใช้มาตรการควบคุมป้องกัน โควิด-19 หากพบฝ่าฝืนสั่งปิดทันที 14 วัน

13 กิจการ ที่มีคำสั่งคลายล็อค

1. สถานที่เล่นตู้เกม

2. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

3 สถานดูแลผู้สูงอายุ

4 โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

5 สนามแข่งขันทุกประเภท (ไม่รวมถึงสนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามมวย สนามม้า สนามชนโค สนามปลากัด หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน)

6 สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

7 สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง

8 สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

9 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

10  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่า

11  สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย

12  สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

13 สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศฯ ฉบับที่ 17 คลายล็อกกิจการและบางสถานที่

ซึ่งหนึ่งในสถานที่ ที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส

เปิดมาตรการ "ฟิตเนส" กทม. หลังมีคำสั่งคลายล็อค 13 กิจการ กลับมาเปิดได้

 

 

กิจการ/กิจกรรม : สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส (เฉพาะการออกกำลังกาย โดยห้ามมิให้มีการฝึกสอน ยกเว้น การสอนแบบตัวต่อตัว ไม่มีการสัมผัสมีระยะห่างระหว่างผู้สอนกับผู้ออกกำลังกาย อย่างน้อย 2 เมตร โดยผู้สอนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
.
มาตรการเฝ้าระวัง 14 ข้อ (ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ)

1. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เครื่องเล่นอุปกรณ์ ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้จำกัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2.ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา สำหรับผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ

3.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ

4.ให้เว้นระยะนั่งหรือระยะห่างระหว่างเครื่องออกกำลังกาย/อุปกรณ์ อย่างน้อย 2 เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างออกกำลังกาย

5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดหรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง

6.จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ ตรวจสอบควบคุมกำกับการให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค

7.ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

8.ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ เพิ่มมาตรการให้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด เช่น หมอชนะ ไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดเเทนได้

9.มีมาตรการคัดกรองไข้และอาการไอ หอบเหนื่อยจาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่านทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด

10.จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการฟิตเนสได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการได้

11.ให้ผู้ใช้บริการ และพนักงานบริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ

12.จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดีรวมทั้งบริเวณห้องสุขา ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และห้องอาบน้ำ ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้อย่างสม่ำเสมอ

13.จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

14.ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

เปิดมาตรการ "ฟิตเนส" กทม. หลังมีคำสั่งคลายล็อค 13 กิจการ กลับมาเปิดได้

เปิดมาตรการ "ฟิตเนส" กทม. หลังมีคำสั่งคลายล็อค 13 กิจการ กลับมาเปิดได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด